Normatīvie akti

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.8/2018 „Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība" (spēkā no 18.04.2018)

Dokuments


Veselības veicināšanas centra sniegto pakalpojumu izcenojumi (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada  28. februāra lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 3))

Dokuments