Normatīvie akti

 

Saistošie noteikumi Nr.18/2017 „Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā” (spēkā no 20.01.2018)

Dokuments


Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā” (spēkā no 16.12.2017)

Dokuments


Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17/2017 „Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs” (spēkā no 16.12.2017)

Dokuments


"Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem" Saistošie noteikumi Nr.24/2016 (spēkā no 12.11.2016)

Dokuments


Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās.Saistošie noteikumi Nr.31/2014

Dokuments


Par Ikšķiles novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Saistošie noteikumi Nr.54/2013 (zaudējuši spēku ar 16.12.2017.)

Dokuments


Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība.Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 (konsolidētā versija)

Dokuments

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.33/2014 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 "Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""

Dokuments

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.39/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””

Dokuments

Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība. Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 (vēsturiskā redakcija)

Dokuments


Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs.Saistošie noteikumi Nr.9(2007)

Dokuments

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 16.05.2007. saistošajos noteikumos Nr.9 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”

Dokuments


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm.Saistošie noteikumi Nr.8/2011 (konsolidētā versija, spēkā no 18.04.2018)

Dokuments

Dokuments

Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm. Saistošie noteikumi Nr. 8/2011 (vēsturiskā redakcija)

Dokuments