Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Visām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurās kāds no vecākiem ir aizbildnis trīs un vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem, un visi ir deklarējuši dzīvesvietu Latvijas Republikā - ir tiesības pieteikties Latvijas Goda ģimenes apliecībai (skatīt pielikumā pieejamo informāciju latviešu vai krievu valodā).

Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Juglasziedi" aicina pieteikties daudzbērnu ģimenes, lai kopīgi risinātu sev svarīgus jautājumus. Interesantus lūdzam zvanīt Zandai, T.26667213.


Pielikumi:

Iesniegums ēdināšanas atbalstam ārkārtējā situācijā (2020.gada aprīlis)

Saistošie noteikumi Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Saistošie noteikumi Nr.3/2010 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām

Informācija par Goda ģimenes karti - Latviešu valodā

Informācija par Goda ģimenes karti - Krievu valodā

Saistošie noteikumi Nr. 4/2019 spēkā no 17.05.2019. Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem

Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītība

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā”