Sila brāļu kapi

Sila brāļu kapi

Vācu un krievu armijas karavīru kapi "Sille - Lindenberg". Kapos apglabāti 124 vācu (tajā skaitā 40 nezināmi) un 3 nezināmi krievu armijas karavīri, kuri krituši 1917. gada 1. un 2. septembrī. 1937. gadā kapos uzstādīts piemineklis un individuālie betona krustiņi ar kritušo karavīru vārdiem, karaspēka daļu piederību un bojā ejas datējumiem, kas pēc II pasaules kara pilnīgi nopostīti (daļa sadauzīto krustiņu tagad savākti pie pieminekļa). Kapu teritoriju norobežo zemes valnis. Saglabājušies mūrēti ieejas vārti.

Ikšķiles novada teritorijā pie Kalniešiem
GPS 56.8508 24.5910