Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršana

Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

UNIFICĒTAIS PAKALPOJUMS

Īss apraksts:

Jums ir iespēja iesniegt Ikšķiles novada Sociālajā dienestā pieteikumu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu, kura nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maksimālais termiņš (darba dienās): 30

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Ikšķiles novada Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un nepieciešamos papildu dokumentus. Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz Sociālā dienesta tālruni nr. 65055459, 68625938.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Ikšķiles novada Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Lēmumu paziņo atbilstoši vēlamajam saņemšanas veidam – nosūta pa pastu, uz e-pastu vai izsniedz klātienē.

Ja pieņemts lēmums piešķirt trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, izsniedz rakstisku izziņu.

 

 

3. solis / Informācija

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 354 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 248 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir, ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, tā nav noslēgusi uztura līgumu.

 

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību vai neatbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam var apstrīdēt pašvaldības domē vai citā pašvaldības domes noteiktā institūcijā. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Atgādinājums

-

Brīdinājums

-

Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Saeima; likumi; 01.01.2003)

- Ikšķiles novada pašvaldības 25.03.2020. saistošie noteikumi Nr.6/2020

 

E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593