Pašvaldības braukšanas izdevumu kompensācija vispārējās, pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem