Bērnu reģistrēšana rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju vecākiem reģistrēt Ikšķiles novadā deklarētu bērnu rindā uz Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Reģistrēt bērnu var bērna likumiskais pārstāvis.

Iespējams bērnu reģistrēt uz PII “Urdaviņa” Ikšķilē, Melioratoru ielā 10 vai PII “Čiekuriņš” Ikšķilē, Irbenāju ielā 2 vai “Tīnūžu sākumskolā” pirmsskolas grupā  “Kalnliepas”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Bērnu reģistrāciju PII var veikt:

  • rakstveidā : Ogres novada pašvaldībā vai valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, iesniedzot iesniegumu;
  • elektroniski : www.epakalpojumi.lv -sadaļā pirmsskolu pieteikumu reģistrs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • personas pase (jāuzrāda oriģināls);
  • bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls);
  • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.

Termiņš

Uzreiz


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Papildu informācija, zvanot uz tālruni +371 65055384 vai rakstot uz e-pastu: evija.slise@ogresnovads.lv.

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja
Daugavas prospekts 34, Ikšķilē, tālr.: 65068932, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00
Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdienās:     8.30 – 15.00


Pielikumi:

Iesniegums par bērna reģistrēšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē