Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana

Pakalpojuma apraksts

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un uzskaiti veic Ikšķiles novada pašvaldība. Ar mājas (istabas) dzīvniekiem saprotami suņi, kaķi un mājas (istabas) seski. Citi mājas (istabas) dzīvnieki netiek uzskaitīti. Dzīvnieku reģistrēšana jāveic vienu reizi dzīvnieka dzīves laikā.

Suņa īpašniekam reģistrācijas brīdī izsniedz dzīvnieka identifikācijas žetonu. Žetona izgatavošanas izmaksas sedz Ikšķiles novada pašvaldība.

Dzīvnieka īpašnieks vēršas Ikšķiles novada pašvaldībā ar lūgumu par suņa, kaķa un/vai mājas (istabas) seska reģistrēšanu, sniedzot reģistrācijai nepieciešamo informāciju.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Reģistrējot dzīvnieku pašvaldības dzīvnieku reģistrā, īpašnieks pašvaldības darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un sniedz reģistrācijai nepieciešamo informāciju:

  • dzīvnieka īpašnieka vārds un uzvārds, personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • īpašnieka kontaktinformācija - tālruņa numurs vai e-pasta adrese;
  • nekustamā īpašuma adrese, kurā dzīvnieks tiek turēts;
  • informācija par dzīvnieku (t.sk. tā vārds, suga, šķirne, vecums).

Termiņš

Uzreiz


Pakalpojuma maksa

Reģistrācija pašvaldības dzīvnieku reģistrā tiek veikta bez maksas.


Kontaktinformācija

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ikšķilē

Daugavas prospekts 34, Ikšķile, tālr.: 65068932, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv

Ilona Balode, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Tīnūžos

“Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads, tālr.: 65068952, e-pasts: ilona.balode@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu  

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.20/2017 “Kārtība kā tiek turēti mājas (istabas) dzīvnieki Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”