Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību saņemšana

Pakalpojuma apraksts

Izziņa paredzēta: iesniegšanai Ogres rajona Zemesgrāmatu nodaļā, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c. pēc pieprasījuma.


Termiņš

Uzreiz


Pakalpojuma maksa

0,43 EUR


Kontaktinformācija

Melānija Mālniece, nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 102.kab., tālr.: 65055456, e-pasts: melanija.malniece@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 18.30

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Piektdienās:     8.30 – 14.30


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7/2010 “Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”.