Pabalsts sakarā ar personas nāvi

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt vienreizēju pabalstu sakarā ar personas nāvi (ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Ikšķiles novadā) EUR 150 apmērā.

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura ir mirušās personas radinieks vai laulātais, kā arī adoptētais vai adoptētājs, aizbildnis, aizgādnis; vai personai, kura uzņēmusies organizēt mirušās personas apbedīšanu.

Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz pašvaldībā viena mēneša laikā pēc personas nāves.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar personas nāvi;
  • personas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • personas, kura pieprasa pabalstu, pase vai personas apliecība (jāuzrāda oriģināls).

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ikšķilē

Daugavas prospekts 34, Ikšķile, tālr.: 65068932, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 30/2009 “Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem”


Pielikumi:

Veidlapa - apbedīšana