Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

Pakalpojuma apraksts

Pabalsta apmērs sakarā ar bērna piedzimšanu  ir:

  • 150  euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas ir Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;  
  • 250  euro par katru jaundzimušo bērnu, ja abu bērna vecāku vai vienīgā vecāka (māte vai tēvs) deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas ir Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz pašvaldībā trīs mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu;
  • bērna dzimšanas apliecības kopija;
  • izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu (nav nepieciešama, ja uz iesnieguma ir attiecīgā pašvaldības darbinieka atzīme par dzīvesvietas deklarēšanu Ikšķiles novadā);
  • personas, kura pieprasa pabalstu, pase vai personas apliecība (jāuzrāda oriģināls);
  • bāriņtiesas lēmums par personas iecelšanu par bērna aizbildni, ja pabalstu pieprasa bērna aizbildnis.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ikšķilē

Daugavas prospekts 34, Ikšķile, tālr.: 65068932, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv

Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 30/2009 “Par pašvaldības kompensācijām un naudas balvām Ikšķiles novada iedzīvotājiem”

Pielikumi:

Veidlapa - bērna piedzimšana