Vienkāršotās renovācijas / rekonstrukcijas saskaņošana

Pakalpojuma apraksts izstrādes stadijā.