Izziņa Zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu

Pakalpojuma apraksts:

Izziņa ir nepieciešama, ja īpašnieks vēlas vēl nepabeigtu būvobjektu reģistrēt Zemesgrāmatā. Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Ikšķiles novada būvvaldes izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Pakalpojuma maksa: 7.11 EUR