Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana

Pakalpojuma apraksts izstrādes stadijā.