Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ikšķiles novadā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās

iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

Atļauja ir derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecību.

Atļauja tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda un jāpievieno:

  • komersanta nosaukums un juridiskā adrese;
  • komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
  • saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;
  • ražošanas vieta (adrese) un ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.

Iesniegums


Termiņš

1 mēneša laikā


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Kristīne Purmale, lietvedības sekretāre

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 302.kab., tālr.: 65030202, e-pasts: kristine.purmale@ikskile.lv        

 

Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu