Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites reģistrs Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

N.p.k.

Iesniegšanas

datums

SIA nosaukumsReģistrācijas nr.

Tālruņa

numurs

Noslēgts līgums ar PSIA "Ikšķiles māja"par NAI izmantošanu

1.20.09.2019.SIA LONA-S4000384684226513538
2.20.09.2019.SIA LONA 5S4010380215326513538
3.2.01.2020.SIA BMN4000353484029265808
4.2.01.2020.SIA ASENZ4020313023129269816Jā 
5.25.02.2021.IK  Kumpēni5000215657127081667-