Pašvaldības kontakti

OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE

Peldu iela 22, Ikšķile,Ogres novads, LV- 5052
Tālr.: 65030202
Fakss: 65055457
E-pasts: dome@ikskile.lv
Informācija: www.ikskile.lv

VPVKAC

 Vairāk info 

REKVIZĪTI

OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde

Reģ.Nr 40900036664

Jur. adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres nov.

Banka: A/S "SEB Banka"

Kods: UNLALV2X

Konta nr. LV16UNLA0033300130005

 DARBA LAIKS

P.: 8.30-13.00; 14.00-19.00
O. - C.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
Pk.: 8.30-15.00

 Tiek pieņemti elektroniski parakstīti dokumenti. 

Ogres novada pašvaldības norīkotais atbildīgais speciālists Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritoriālajā vienībā: Aiva Ormaneaiva.ormane@ogresnovads.lv, tālr. 29 207 658

Ir jautājumi? Droši raksti!

Kontaktinformācija

Administratīvā nodrošinājuma nodaļa
Kristīne Purmale
Lietvedības sekretāre
302
65030202
29133668
Gija Saviča
Personāla vadītāja
107
65020897
Linda Ieviņa-Asare
Personāla speciāliste
107
65020897
Diāna Šika
Juriste
301
65020866
Ilze Samsone
Finanšu ekonomiste
203
65020890
Inga Šulca
Sabiedrisko attiecību speciāliste
110
26192549
Laura Dūša
Sabiedrisko attiecību speciāliste
110
22018433
Jānis Putniņš
„Ikšķiles Vēstis” redaktors
110
Armants Pēterkops
Vecākais datortīkla administrators
208
65020888
29205469
Melānija Mālniece
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
102
65055456
Klientu apkalpošanas centrs (Daugavas prospekts 34, Ikšķile)
Irīna Vāvere
Centra vadītāja
65068932
26444110
Klientu apkalpošanas centrs („Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts)
Ilona Balode
Centra vadītāja
65068952
26136892
Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde
Izglītības pārvalde
65055382, 29104936
https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/izglitibas-parvalde
Grāmatvedība
Sandra Peslaka
Galvenā grāmatvede
203
65020865
Inga Krupenkova
Galvenās grāmatvedes vietniece
202
65020867
28360082
Aija Slucka
Grāmatvede
202
6502089, 62603944
28360082
Kristīne Poikāne
Grāmatvede
202
65020867
Ginta Rudene
Grāmatvede
202
65020891
Jana Bordasova
Grāmatvede
202
65020891
Liene Ozoliņa
Kasiere; grāmatvedības uzskaitvede
101
65020892
Attīstības nodaļa
Dina Vārslavāne
Nodaļas vadītāja
205
65055458
29245451
Inguna Nollendorfa
Nekustamā īpašuma speciāliste
304
65036118
Gatis Pušpurs
Būvinženieris
204
Ieva Kraukle
Ainavu arhitekte
29455400
Anna Ločmele
Projektu vadītāja
205
65055458
Agneta Trapiņa
Tūrisma un informācijas centra vadītāja
65027221; 26652148
Būvvalde
Andris Lakševics
Arhitekts
206
65020890
Pieņemšanas laiks (pēc iepriekšēja pieraksta) :
otrdiena 15.00- 18.00

Darba laiks:
pirmdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
otrdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
trešdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
ceturtdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
piektdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Gints Blūmentāls
Būvinspektors
210
29428015
Pieņemšanas laiks (pēc iepriekšēja pieraksta) :
otrdiena 15.00- 18.00

Darba laiks:
pirmdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
otrdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
trešdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
ceturtdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
piektdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Iluta Garokalne
Būvvaldes lietvede
207
65030443
Jānis Veilands
Teritorijas plānotājs
206
65030344
P.: 14.00 - 19.00
C.: 10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Guna Cielava
Zemes ierīcības inženiere
206
26361611
P.: 10.00 - 19.00
C.: 10.00- 12.00, 14.00- 17.00
Marika Lipovska
Būvinspektora palīdze
210
65020898
Pieņemšanas laiks (pēc iepriekšēja pieraksta) :
otrdiena 15.00- 18.00

Darba laiks:
pirmdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
otrdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
trešdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
ceturtdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
piektdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Kristīne Lejiņa
Būvvaldes arhīviste
206
65030443
Saimniecības nodaļa
Oļegs Rītiņš
Darba aizsardzības speciālists
201
65020866
26155841
Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa
65023466
Brīvības iela 35, Ogre, Ogres novads, LV-5001
https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/dzimtsarakstu-nodala
Bāriņtiesa
Bāriņtiesa
65023385, 65021607
Ogres novada bāriņtiesa, Upes prospekts 16, Ogre
https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/ogres-novada-barintiesa
Veselības veicināšanas centrs
Gunda Gunta Rudene
Vadītāja
26138516, vvc@ikskile.lv
Agnese Skrodele
Sabiedrības veselības veicināšanas speciāliste
65036617
Fizioterapeiti (pēc pieraksta)
65036617
Linda Zunde
Mākslas terapeits
65036617
Sociālais dienests
Dace Ikauniece
Sociālā dienesta vadītāja
65055459
Agija Jaunbērziņa
Sociālā darbiniece
26179145
P.: 8.30- 13.00, 14.00-19.00
O.: 8.30- 12.00
T. - C.: 8.30- 12.00, 12.30- 17.00
Tatjana Marševska
Sociālā darbiniece
20265919
P.: 8.30- 13.00, 14.00-19.00
O.: 8.30- 12.00
T. - C.: 8.30- 12.00, 12.30- 17.00
Ilona Meijere
Sociālā darbiniece
68625938
P.: 8.30- 13.00, 14.00-19.00
O.: 8.30- 12.00
T. - C.: 8.30- 12.00, 12.30- 17.00
Kultūras pārvalde
Dace Jansone
Kultūras pārvaldes vadītāja
110
29231470
65020893
Signe Lielupe
Kultūras pasākumu organizatore
65024130
26325806
Valda Kurša
Tīnūžu tautas nama vadītāja ("Kraujas", Tīnūžos)
29284846
Dace Mistre
Ikšķiles tautas nama vadītāja (Lībiešu ielā 2, Ikšķilē)
65024131
26522175
Kaspars Špēlis
Kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” vadītājs
26669452
Elita Juhņēviča
Zāles dežurante (Peldu iela 22, 1.stāvs)
Bibliotēka
Dace Rempe
Ikšķiles bibliotēkas vadītāja
65030891
Gita Rozenberga
Bibliogrāfe
65030891
Anita Zaica
Bibliotekāre Lasītāju apkalpošanas nodaļā
65030891
Inta Muižzemniece
Bibliotekāre Lasītavā
65030891
Zenta Počkaja
Tīnūžu bibliotēkas vadītāja
65068989
28372843
Pirmsskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” (Melioratoru iela 10, Ikšķile)
Valda Krinkele
Vadītāja
65030622
26439220
Pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" (Irbenāju iela 2, Ikšķile)
Laimīte Seņkāne-Soste
Vadītāja
28672556
Ikšķiles vidusskola (Skolas iela 2, Ikšķile)
Ginta Liepiņa
Direktore
65020992
Ilona Eglīte
Kancelejas vadītāja
65030236
Raivis Kābelis
Saimniecības vadītājs
Diāna Ganiņa
Direktora vietniece izglītības jomā
Tīnūžu sākumskola („Kalnliepas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts)
Zane Āboliņa
Direktore
65068802
Oksana Grimaļuka - Nazarova
Direktora vietniece
65068802
Lāsma Krustiņa
Lietvede
65068802
Raimonds Slisis
Saimniecības vadītājs
Kristīne Lamstere
Sociālais pedagogs
65068802
Mūzikas un mākslas skola (Strēlnieku iela 10, Ikšķile)
Valda Jermanova
Direktore
65030336
20248195
Skolas lietvedība
Sporta skola
Anželika Krūmiņa-Brūna
Direktore
65030502
29478444
SIA "Ikšķiles māja" (Dainu iela 1A, Ikšķile)
Aigars Briedis
Valdes priekšsēdētājs
26525838
Edīte Puzule
Biroja vadītāja
65030316
Inga Vegnere
Galvenā grāmatvede
20207966
Jeļena Vakara
Grāmatveža palīgs (jautājumos par rēķiniem)
65030249
25629115
Ilze Kozule
Juriste
26595196
Arvis Cīrulis
Labiekārtošanas dienesta vadītājs
28306973
Dace Kizino
Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienesta vadītāja
25444127
Uģis Plaudis
Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs
27333124
Vilis Bite
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis
27844103
Reģionālā pašvaldības policija (Dainu iela 1-3, Ikšķile)
Dežūrdaļa
67937102
Jānis Indriksons
Ikšķiles nodaļas priekšnieks
22015306
Patrulējošā grupa
Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra
Ieva Kraukle
Direktore
29455400
Armands Pivors
Projektu vadītājs
25418443
Noderīgi kontakti
Apkures, ūdensvada un kanalizācijas tīklu avāriju gadījumi
65030316 (darba laikā)
26664498 (ārpus darba laika)
Ārkārtas situācijā
112 (Zvanot uz numuru 112, jāsniedz precīza informācija!)
Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļa
67937102
Valsts policija
02
112
65002400 (Ogre)
65002402 (Ogre)
A/s "Sadales tīkls" elektrotīkla bojājumu gadījumā
80200404
80200403 (informatīvais tālr.)
Ikšķiles pasta nodaļa (Birzes 33, Ikšķile, LV-5052)
65030140
Mājas ZOO un dzīvnieku patversme "Mežvairogi" - www.mezavairogi.lv
24422440
Kapu pārzines
Brigita Mičurova
Ikšķiles kapi
29254897
Inese Ozola-Livčāne
Lazdukalna kapi
26649856

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc es nevaru noslēgt individuālu līgumu ar INP SIA "Ikšķiles māja" tāpat kā, piemēram, ar "Latvijas gāzi" vai "Latvenergo", lai es nebūtu atkarīgs no citiem

1.Problēma

Esmu ielicis jaunus logus, radiatorus ar regulēšanas iespējām. Varu savā dzīvoklī ieregulēt noteiktu temperatūru un tādējādi ekonomēt siltumu. Kādēļ man, vienalga, jāmaksā tāpat kā visiem pārējiem? Kāpēc es nevaru noslēgt individuālu līgumu ar INP SIA "Ikšķiles māja" tāpat kā, piemēram, ar "Latvijas gāzi" vai "Latvenergo", lai es nebūtu atkarīgs no citiem?

2.Skaidrojums

Padomju laikā uzceltajam dzīvojamam fondam caurules ir iebūvētas tā saucamajā vertikālajā sadalē. Tas nozīmē, ka pieslēgt/atslēgt apkuri vienam konkrētam dzīvoklim nav iespējams. Tāpat mājās ar vertikālo siltuma sadales  sistēmu nav iespējams, neveicot  globālu pārbūvi, ieviest individuālos siltuma skaitītājus. Turpretī gāzi un elektrību var pieslēgt/atslēgt individuāli. Tāpēc ar "Ikšķiles māja", atšķirībā no, piemēram, "Latvenergo", veidojas tāds kā savdabīgs "piespiedu kolhozs" - uzņēmumam ir saistības ar visu māju, bet ne atsevišķiem dzīvokļiem. Mājas pagrabā, siltummezglā, ir uzstādīts skaitītājs, kas parāda kopējo siltumenerģijas patēriņu visai mājai. Patērēto siltumenerģiju pareizina ar siltumenerģijas cenu par 1MWh un sadala šo summu starp dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli viņiem piederošajai platībai. Radiatorus var un vajag aprīkot ar regulētājiem, tādējādi var samazināt siltuma patēriņu, ja konkrētā dzīvokļa īpašnieks tā vēlas, taču šī ekonomija tiek sadalīta uz visu māju, un rēķinā būtiskas izmaiņās netiek sasniegtas. Taču ja līdzīgi rīkojas visi mājas iedzīvotāji, tad var sasniegt ievērojami lielākus siltuma patēriņa ietaupījumus. Jāatzīmē, ka regulators nav skaitītājs, tas neko neuzskaita, tas ir tikai ventilis, kuru regulējot, var pazemināt vai paaugstināt temperatūru, tādā veidā nodrošinot jūsu komfortu. Tomēr ieviest individuālo uzskaites sistēmu ir iespējams. Tiesa, tam nepieciešams veikt mājas pārbūves darbus, tātad - atbilstošus ieguldījumus. Šeit tūlīt ir jāpiebilst, ka par šādu pārbūvi nāksies maksāt pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Pirmais variants - saglabājam vertikālo sadali un aprīkojam radiatorus ar alokatoriem

Ierīkot individuālus siltuma skaitītājus dzīvoklim, nepārbūvējot vertikālo sadales sistēmu, nav iespējams. Tāpēc, lai ieviestu individuālo uzskaiti, nemainot vertikālo sadali pret horizontālo, visos dzīvokļos visi radiatori ir jāaprīko ar  īpašiem siltuma skaitītājiem, kas pēc būtības ir līdzīgi tiem, kas uzstādīti ūdenim, gāzei, elektrībai. Šos skaitītājus sauc par alokatoriem, un tie mēra katra radiatora siltuma atdevi. Praksē tā ir neliela kārbiņa, kas tiek piestiprināta radiatoram un reģistrē tā temperatūru. Pēc tam, kad visos dzīvokļos un uz visiem radiatoriem uzstādīti alokatori, tiek sastādīta speciāla energokarte. Tajā tiek norādīts siltuma daudzums, ko patērē māja kopumā, un siltuma daudzums, kas tiek patērēts katrā dzīvoklī. Mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš tiek sadalīts proporcionāli katra dzīvokļa alokatoru rādījumiem un tiek izrakstīti individuāli rēķini par apkuri. Tad siltumenerģijas taupīšanas efektu izjūt katrā atsevišķā dzīvoklī, kur temperatūru ir iespējams ieregulēt vai nu augstāku, vai zemāku. Iedzīvotājiem rodas iespējas ietekmēt rēķina lielumu. Tiesa, te tomēr jāņem vērā vairākas nianses. Siltuma patēriņš var būtiski atšķirties pat dzīvokļos, kuri liekas vienādi un kuros tiek uzturēta vienāda temperatūra. Piemēram, malējiem dzīvokļiem nepieciešams daudz vairāk siltuma, tāpēc, ka tiem ir vairāk ārsienu. Savukārt dzīvokļiem, kuri izvietoti mājas vidū - šis patēriņš ir mazāks. Eiropā katra konkrētā dzīvokļa energokarte jūtami ietekmē dzīvokļa cenu. Jo lielāks ir rēķins ziemā, jo dzīvoklis maksā lētāk. Lēmumu par alokatoru uzstādīšanu visos mājas dzīvokļos ir jāpieņem pašiem iedzīvotājiem balsojot. Juridiski lēmuma pieņemšanai pietiek ar 51% dzīvokļu īpašnieku. Arī par alokatoru uzstādīšanu ir jāmaksā pašiem iedzīvotājiem. Alokators vienam radiatoram vidēji maksā 20 latu. Ja radiators papildus vēl ir jāaprīko ar termoregulatoru un apvedcauruli (ja mājā uzstādīta stāvvadu sistēma), izdevumi pieaug līdz 60 latiem par radiatoru. Tādējādi, ja divistabu dzīvoklī uzstādīti trīs radiatori, kopējā izdevumu summa būs 180 - 200 latu. Atbilstoši, piecstāvu mājai ar 50 dzīvokļiem šie izdevumi būs ap 10 000 latu.

Otrais variants - mainām vertikālo apkures sistēmu pret horizontālo un uzstādām dzīvokļos individuālos skaitītājus

Lai nomainītu mājas vertikālo apkures sistēmu pret horizontālo, nepieciešams visos dzīvokļos uzlauzt grīdas, ievilkt pievadus līdz katram radiatoram un uzstādīt kāpņutelpā skaitītājus. Šādā gadījumā izmaksas, rēķinot uz vienu dzīvokli, būs aptuveni 1000 latu. Līdz ar to piecstāvu mājai ar 50 dzīvokļiem tie būs apmēram 50 000 latu. Šāda lēmuma priekšrocība ir tas, ka mājas iedzīvotāji vairs nav atkarīgi no parādniekiem, kuriem individuāli var nepieslēgt apkuri. Lēmums par šādiem darbiem ir jāpieņem pašiem iedzīvotājiem un viņiem pašiem ir jāmaksā par šo darbu veikšanu. Juridiski, lai tiktu pieņemts šāds lēmums, tāpat kā iepriekšējā variantā, nepieciešams 51% balsu. Īpaši jāuzsver, ka apkures sistēmas pārbūve uz horizontālo un siltuma sadalītāju uzstādīšana ļauj individuāli uzskaitīt patērēto siltumu, kā arī regulē tā apjomu. Taču tas nenovērš siltuma zudumus. Samazināt siltuma zudumus var tikai ar māju siltināšanu.

Vai var atteikties no centralizētās siltumapgādes?

Atteikties no INP SIA "Ikšķiles māja" siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem iespējams vienīgi uzreiz visai mājai. Protams, tas ir saistīts ar noteiktām tehniskām, juridiskām un finansiālām niansēm. Kā parasti, lai pieņemtu šādu lēmumu, nepieciešams 51% iedzīvotāju balsu, ja māja nav izveidojusi dzīvokļu īpašnieku sabiedrību. Ja šāda sabiedrība ir, tad nepieciešamais balsu skaits, lai šāds lēmums stātos spēkā, tiek noteikts ar šīs sabiedrības statūtiem, bet tas ir ne mazāks par 51%. Pēc tam nepieciešama būtiska apkures sistēmas pārbūve. Gadījumā, ja pāreja notiek uz gāzes apkuri, nepieciešama arī gāzes piegādes sistēmas pārbūve, jo ar esošajām gāzes caurulēm iztikt nebūs iespējams. To diametrs ir paredzēts, lai piegādātu gāzi tikai gāzes plītīm. Tiek lēsts, ka apkures katla uzstādīšana ar visiem nepieciešamajiem darbiem un saskaņojumiem ēkas īpašniekiem izmaksās, sākot no 70 000 latu. Tādējādi piecstāvu mājas ar 50 dzīvokļiem iemītniekiem tas maksās aptuveni 1400 latu vienam dzīvoklim. Jāpiebilst, ka līdz ar atteikšanos no centralizētās apkures sistēmas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja kļūst par individuālu patērētāju kam dabasgāzes diferencētā iepirkuma cena ir ievērojami lielāka, nekā centralizētās siltumapgādes gadījumā. Šādu iekārtu ekspluatēšanai ir nepieciešama sertificēta personāla uzraudzība, apkope, regulāra ieregulēšana, tās ir izmaksas, ar kurām ir jārēķinās un kuras ir jāparedz. Centralizētās siltumapgādes gadījumā, šīs izmaksas ir ietvertas siltumenerģijas tarifā.

Kādēļ man pirmajā stāvā ir auksti, bet kaimiņam piektajā stāvā - karsti?

Daudzstāvu mājās siltuma piegāde parasti notiek no augšas uz leju. Virzoties no stāva uz stāvu, neizbēgami rodas siltuma zudumi. Jo zemāk ir dzīvoklis, jo zemāka temperatūra radiatoros. Lai šo problēmu atrisinātu, izveidota  sistēma, ko nosacīti dēvē par "eglīti" - augšējā stāvā tiek uzstādīti vismazākie radiatori (atkarībā no dzīvokļa novietojama ēkā), bet katru stāvu zemāk radiatoru izmēri palielinās. Tā rezultātā gaisa temperatūrai dzīvokļos ir jāizlīdzinās līdz normatīvos noteiktajiem plus 18 grādiem pēc Celsija. Ja augšējo dzīvokļu īpašnieki ir uzstādījuši jaunus, lielākus radiatorus bez projekta saskaņošanas, tas ir izjaucis apkures sistēmas līdzsvaru ēkā. Šādā gadījumā jāvēršas ar sūdzību INP SIA "Ikšķiles māja". 

Radiatori mūsu mājā tik briesmīgi karsē, ka nākas turēt atvērtus logus. Bet mums par to jāmaksā! Ko darīt?

Pēc būtības tikai iedzīvotāji nosaka, cik stipri jāapkurina māja. Bet pirms tam nepieciešams veikt vairākas lietas. Sākotnēji dzīvokļu īpašniekiem kopējā sanāksmē jāvienojas, kāda gaisa temperatūra telpās viņus apmierina, vai naktīs ir nepieciešams pazemināt temperatūru radiatoros u.t.t. Šajā gadījumā arī nepieciešams vairākuma īpašnieku - 51% lēmums. Pēc tam, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotās personās rīkojuma tiek uzdots uzstādīt noteiktos parametrus siltummezglā.