Līgumu arhīvs 2016.g.

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Gājēju tilta izbūve pār Mazo Juglu Tīnūžos, Ikšķiles novadā (vienošanās Nr.1, vienošanās Nr.2, vienošanās Nr.3)INP 2016/4608.11.2016.21.11.2016.SIA “Danielsons un Baumanis”18 857,30četri mēneši no līguma noslēgšanas

Grants ceļa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (vienošanās Nr.1, vienošanās Nr.2, vienošanās Nr.3)

Vienošanās Nr.2.1-35/2-2017-3 par pakalpojumu līguma izbeigšanu

 INP 2016/4709.11.2016.21.11.2016.SIA “CEĻU KOMFORTS” 13 066,69   seši mēneši no līguma nosēgšanas
Zemesgabalu topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48 / 41-2016 / E INP 2016/37 20.12.2016.23.12.2016. plkst. 14:00 SIA "Metrum" 339,0017.01.2017.- 15.03.2017.
Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ikšķiles Vēstis” maketēšana, iespiešana un piegāde (vienošanās Nr.1)INP 2016/3903.11.2016.14.11.2016.SIA "Rīgas Apriņķa Avīze”11 982,7202.01.2017.- 30.12.2017.
Videonovērošanas sistēmu ierīkošana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (1. daļa “Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā”, 2.daļa “Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Tīnūžu pamatskolā”, 3.daļa “Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādei “Urdaviņa”; 4.daļa “Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Veselības un sociālo lietu pārvaldē”)INP 2016/3827.10.2016.07.11.2016.SIA "EKS Apsardze"8 565,7315.12.2016.- 01.03.2017.
Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana (2.daļa “Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Tīnūžu pamatskolā”) (vienošanas Nr.1)INP 2016/3414.09.2016.26.09.2016. plkst.19:00SIA "LABORES 7 LTD"8 286,4212.12.2016.- 26.01.2017.
Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana Ikšķiles novada administratīvajā teritorijāINP 2016/128.01.2016.01.07.2016.SIA "Clean R"1 310 452.507 gadi no līguma spēkā stāšanās brīža
Zemesgabalu topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (04.11.2016. Vispārīgā vienošanās Nr.2.1-48 / 41-2016 / E)INP 2016/3710.11.2016.15.11.2016. plkst.17:00SIA "GEO PRO"739,6705.12.2016.- 30.01.2017.
Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana (1. daļa “Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Ikšķiles mūzikas un mākslas skolā” un 3.daļa “Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana “Šķūnis”, Tīnūžu pagasts”) INP 2016/3414.09.2016.26.09.2016. plkst.19:00SIA „INŽENIERU APSARDZES CENTRS”7 130,1501.12.2016.- 15.01.2017.
Papildus ekspertīzes darbu veikšana Ikšķiles vidusskolas pārbūves būvprojektamINP 2016/44 20.10.2016.SIA "VPM Latvia"1975,00Līdz saistību izpildei

Zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcība un topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām

INP 2016/3713.09.2016.26.09.2016.

SIA "Metrum", SIA, firma "Ģeo&dēzija", SIA "A2 Grupa",
 SIA "Baltex Group", SIA "Latvijasmernieks.lv", SIA "Terra Modus", SIA "GEO PRO"

40 000,0004.11.2016.- 03.11.2018.
Florbola nūju komplektu piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādeiINP 2016/4014.09.2016.27.09.2016.SIA „LĀSA-100”259,5025.10.2016.- 08.11.2016.
Brīvdabas skatuves un teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (vienošanās par grozījumiem pakalpojumu līgumā Nr. 2.1-48 / 29-2016 / E)INP 2016/3507.09.2016.19.09.2016.SIA "BM-projekts"7 619,4421.10.2016.- 21.03.2017.
Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm 4.daļa "Vingrošanas paklāju piegāde", 5.daļa "Apļveida tuneļu piegāde"INP 2016/3309.08.2016.22.08.2016.SIA "Rantzows sport"817,3229.09.2016.- 20.10.2016.
Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm 2.daļa "Volejbola statīvu piegāde un uzstādīšana"INP 2016/3309.08.2016.22.08.2016.SIA "Rantzows sport"1 132,6429.09.2016.- 20.10.2016.
Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm 1.daļa "Sporta inventāra piegāde"INP 2016/3309.08.2016.22.08.2016.SIA "Lāsa-100"2 265,9629.09.2016.- 20.10.2016.
Ikšķiles vidusskolas pārbūveINP 2016/713.06.2016.22.07.2016.SIA "Latvijas Energoceltnieks"3 449 360,3422.09.2016.- 15.12.2017.
Rotaļu kluču komplekta piegādeINP 2016/3631.08.2016.12.09.2016.SIA„Line-X Baltic”1 370,0021.09.2016.- 12.10.2016.
Garderobes skapīšu komplektu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”, IkšķilēINP 2016/3204.08.2016.15.08.2016.SIA „LUMAHS”10 214,4012.09.2016.- 12.10.2016.
Administratīvās ēkas zāles un vestibila atjaunošanaINP 2016/2403.06.2016.29.06.2016.SIA “LC būve”257 148,5329.08.2016.- 30.03.2017.
Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā (1.daļa “Ielu apgaismojuma izbūve Rīgas ielas posmam no Upes ielas līdz Gobu ielai” un 2.daļa “Ielu apgaismojuma izbūve Rīgas ielas posmam no Gobu ielas līdz Elkšņu skolai")INP 2016/3006.07.2016.18.07.2016.SIA "Kvēle"24 573,1545 dienu laikā no līguma noslēgšanas
Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā (3.daļa“Ielu apgaismojuma izbūve “Kalnāju” ciemā”)INP 2016/3006.07.2016.18.07.2016.SIA "Kvēle"13 376,2345 dienu laikā no līguma noslēgšanas
Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā (4.daļa “Ielu apgaismojuma izbūve Mārtiņa ielas posmā no Ogres ielas līdz Jura Mazura ielai”)INP 2016/3006.07.2016.18.07.2016.SIA “Elektro PM”9626,5545 dienu laikā no līguma noslēgšanas
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (2.daļa “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana administratīvās ēkas zāles un vestibila atjaunošanai”)INP 2016/2722.06.2016.05.07.2016.SIA “BaltLine Globe”2665,00no būvdarbu līguma noslēgšanas līdz 30.03.2017.
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (1.daļa “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles vidusskolas pārbūvei”) (vienošanās Nr.1, vienošanās Nr.2)INP 2016/2722.06.2016.05.07.2016.SIA “Firma L4”13 852,80

17 mēneši no līguma noslēgšanas

Triecienabsorbējošā gumijas seguma piegāde pirmsskolas izglītības iestādei “Urdaviņa”, IkšķilēINP 2016/2908.07.2016.19.07.2016.SIA “Arena Sports”10 115,8025.07.2016.- 07.08.2016.
Tūrisma informācijas stendu piegāde un uzstādīšana Ikšķiles novada teritorijāINP 2016/2230.05.2016.10.06.2016.SIA “Latsign” Latvijas – Vācijas sabiedrība3217,1430.06.2016.- 29.08.2016.
Skaņas aparatūras piegāde un uzstādīšana Tīnūžu tautas namamINP 2016/2106.05.2016.19.05.2016.SIA „Diogens audio”11 879,7328.06.2016.- 31.03.2017.
Ekspertīzes veikšana būvprojektam “Pirmsskolas izglītības iestāde 162 bērniem ar baseinu”INP 2016/2609.06.2016.20.06.2016. plkst.17:00SIA „VPM Latvia”8050,0030 kalendāro dienu laikā
Remontdarbu veikšana Tīnūžu pamatskolā (2.daļa ārējie apdares un bruģēšanas darbi)INP 2016/2016.05.2016.27.05.2016. plkst.15:00SIA "INUTA"26 800,8427.06.2016.- 19.08.2016
Pasažieru furgona piegāde Ikšķiles novada pašvaldībaiINP 2016/2320.05.2016.31.05.2016. plkst.17:00SIA "Amserv Krasta"20 653,0010 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās
Brīvdabas estrādes skatītāju daļas pārbūves Ikšķilē, 1.kārtas autoruzraudzībaINP 2016/25-06.06.2016. plkst.13:00

SIA “CEĻU KOMFORTS”

5 000,00līdz saistību izpildei
Brīvdabas estrādes skatītāju daļas pārbūve Ikšķilē, 1.kārtaINP 2016/1322.04.2016.18.05.2016. plkst. 17:00SIA "Energoremonts Rīga"189 619,23trīs mēneši no līguma noslēgšanas
Rīgas ielas, Ikšķilē asfalta seguma remontsINP 2016/1909.05.2016.23.05.2016. plkst. 19:00AS "A.C.B."56 925,9245 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana brīvdabas estrādes skatītāju daļas pārbūvei IkšķilēINP 2016/14 24.03.2016.07.04.2016. plkst.17:00.SIA “Firma L4”1 480,00trīs mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas
Jaunas ielas, servitūta ceļa un ugunsdzēsības dīķa būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzībaINP 2016/1514.04.2016.25.04.2016. plkst. 19:00 AS "Ceļu inženieri"13 520,02 18.05.2016.- 17.11.2016.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Urdaviņa” apkures sistēmas pārbūves 2.kārta un 3.kārtaINP 2016/907.03.2016.18.03.2016. plkst: 15:00SIA “ACV STATUS”29 609,09 27.06.2016.- 22.08.2016. 
Ikšķiles novada kultūras pasākumu tehniskais nodrošinājumsINP 2016/16-18.04.2016. plkst: 13:00SIA „AJV grupa”14 380,0025.04.2016.- 30.09.2016.

Mūzikas instrumentu un inventāra piegāde Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolai (iepirkuma 1.daļa un 2.daļa)

INP 2016/815.03.2016.29.03.2016. plkst.17:00SIA "RDL"14 293,0018.04.2016.- 16.05.2016.
Zemesgabalu "Kraujas" un "Alejas" Tīnūži, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā 8 situācijas punktu koordinēšana (07.08.2014. Vispārīgā vienošanās Nr. 2.1-17/144)INP 2014/1707.07.2014.18.07.2014. plkst.15:00SIA "A2 Grupa"160,0014.04.2016.- 28.04.2016.

Ikšķiles novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

INP2016/226.01.2016.22.02.2016. plkst.19:00AAS "BALTA"51 600,0012.04.2016.- 11.04.2017.
Reprezentācijas materiālu piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai (iepirkuma 1.daļa un 2.daļa)INP 2016/1115.03.2016.30.03.2016. plkst.17:00SIA “PRO - BALTIC”9 926,7112.04.2016.- 11.04.2017.
Jaunbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes tuvāko ielu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzībaINP 2016/609.03.2016.21.03.2016. plkt.:19:00AS "Ceļu inženieri"14 795,6207.04.2016.- 08.08.2016.
Zemesgabalu Irbenāju iela 2, “Lībiešu iela”, “Irbenāju iela”, “Līvciema iela”, Ikšķilē topogrāfisko uzmērīšanu (07.08.2014. Vispārīgā vienošanās Nr. 2.1-17/144)INP 2014/1707.07.2014.18.07.2014. plkst.15:00VSIA „Meliorprojekts”1 240,0004.04.2016.- 30.05.2016.
Zemesgabalu “Ceplīšu dārzi”, Ceplīši, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā situācijas punktu koordinēšana un topogrāfiskā uzmērīšana (07.08.2014. Vispārīgā vienošanās Nr. 2.1-17/144)INP 2014/1707.07.2014.18.07.2014. plkst.15:00SIA "ABC Construction"1 960,0031.03.2016.- 26.05.2016.

Graudaugu, pākšaugu un to produktu piegāde (2015.gada 8.maija Vispārīgās vienošanos Nr.2.1-49/16 par pārtikas produktu piegādi Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādei, 30.daļa)

INP 2014/3229.12.2014.16.02.2015. plkst.10:00SIA "Lietas MD"24 585,4121.03.2016.- 07.05.2018.

Zemesgabala Peldu iela 22, „Peldu iela”, „Līvciema iela”, „Rīgas iela”, Rīgas iela 2A, Līvciema iela 1, Līvciema iela 3, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, topogrāfiskā uzmērīšana (07.08.2014. Vispārīgā vienošanās Nr. 2.1-17/144)

INP 2014/17

07.07.2014.

18.07.2014. plkst.15:00

VSIA „Meliorprojekts”

690,00

24.02.2016.- 20.04.2016.

Daudzfunkcionāla sporta kompleksa ģenerālplāna izstrāde, pirmās kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

INP 2015/35

20.10.2015.

16.12.2016. plkst.17:00

SIA "Campaign"

49 226,38

29.02.2016.- 30.09.2016.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām

 INP 2016/4

11.02.2016. plkst.17:00 

 Zemnieku saimniecība "Turbas"

 14 000,00

19.02.2016.- 19.02.2018. 

Konditorejas pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām

 

INP 2016/5

-

10.02.2016. plkst. 12:00

SIA "ANEK"

12 000,00

19.02.2016.- 19.02.2018.  

Zemesgabala „Jesperi - Austrumi – Selēkas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, topogrāfiskā uzmērīšana (07.08.2014. Vispārīgā vienošanās Nr. 2.1-17/144).

INP 2014/17

07.07.2014.

18.07.2014. plkst.15:00

VSIA „Meliorprojekts”

260,00

14.01.2016.- 10.03.2016.