Līgumu arhīvs 2013.-2015.g.

Nosaukums

Pirmsskolas izglītības iestādes Ikšķilē būvprojekta iegāde, piesaiste vietai un autoruzraudzība (Nr. INP 2015/16) - vienošanās Nr. 1 par grozījumiem (24.09.2015.)

Papildus projektēšana objektam "Ikšķiles pilsētas centrālais laukums un satiksmes organizācija pilsētas centrālajā daļā" un autoruzraudzība (Nr.INP 2015/29)
Ielu tirdzniecības laukuma un bērnu rotaļu laukuma izbūve Ikšķilē (Nr.INP 2015/13), 03.09.2015. papildus vienošanās Nr.3
Ziedu iegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (Nr.INP 2015/28)
Ielu tirdzniecības laukuma un bērnu rotaļu laukuma izbūve Ikšķilē (Nr.INP 2015/13), 28.08.2015. papildus vienošanās Nr.2
Zemes vienību "Priežu iela 1, Ceplīši" kadastrālā uzmērīšana (Nr.INP 2014/17, saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr.2.1-17/144)
Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas papildus projektēšana Indrānu, Mārtiņa, Ogres un Ausekļa ielā, Ikšķilē (Nr.INP 2015/31)
Datori un projektori Ikšķiles vidusskolai (Nr.INP 2015/27)
Vokālo un instrumentālo skaņdarbu radīšana mūziklam "Ulubeles pasakas" (Nr.INP 2015/30)
Pirmsskolas izglītības iestādes "Urdaviņa" apkures sistēmas pārbūves 1.kārta (Nr.INP 2015/22), 21.07.2015. papildus vienošanās Nr.1
Zemes vienību "Iesalnīca", "Kraujas" topogrāfiskā uzmērīšana (Nr.INP 2014/17, saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr.2.1-17/144)
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ikšķiles novada dalībnieku izmitināšanas pakalpojumi (Nr.INP 2015/24), Vienošanās Nr.1 pie līguma
Ielu tirdzniecības laukuma un bērnu rotaļu laukuma izbūve Ikšķilē (Nr.INP 2015/13), 10.07.2015. papildus vienošanās Nr.1
Ēvelsoli Ikšķiles vidusskolai (Nr.INP 2015/20)
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ikšķiles novada dalībnieku izmitināšanas pakalpojumi (Nr.INP 2015/24)
Pirmsskolas izglītības iestādes "Urdaviņa" apkures sistēmas pārbūves 1.kārta (Nr.INP 2015/22)
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ikšķiles novada dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi (Nr.INP 2015/23)
Zemes vienību "Indrānu iela", "Māras iela" topogrāfiskā uzmērīšana (Nr.INP 2014/17, saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr.2.1-17/144)
Remontdarbi Tīnūžu pamatskolā (Nr.INP 2015/19)
Norādes zīmju, atkritumu tvertņu un soliņu piegāde un uzstādīšana Ikšķilē (Nr.INP 2015/18) - 26.06.2015. Vienošanās Nr.1 par grozījumiem

Zemes vienību "Klusā iela 6", "Ozolu iela 17", "Celtnieks 37", "Celtnieks 104" kadastrālā uzmērīšana (Nr.INP 2014/17, saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr.2.1-17/144)

Līgums

Vienošanās Nr.2

Bezglutēna produktu piegāde Ikšķiles novada izglītības iestādēm (Nr.INP 2015/21)
Norādes zīmju, atkritumu tvertņu un soliņu piegāde un uzstādīšana Ikšķilē (Nr.INP 2015/18)
Pirmsskolas izglītības iestādes Ikšķilē būvprojekta iegāde, piesaiste vietai un autoruzraudzība (Nr.INP 2015/16)
Zemes vienības "Kābeles" topogrāfiskā uzmērīšana (Nr.INP 2014/17, saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr.2.1-17/144)
Maizes piegāde Ikšķiles novada izglītības iestādēm (Nr.INP 2015/17)
Zemes vienību "P10-Eglītes" topogrāfiskā uzmērīšana (Nr.INP 2014/17, saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr.2.1-17/144)
Ielu tirdzniecības laukuma un bērnu rotaļu laukuma izbūve Ikšķilē (Nr.INP 2015/13)

Pārtikas produktu piegāde Ikšķiles novada izglītības iestādēm (Nr.INP 2014/32)

Pielikumā: Vispārīgā vienošanās un piegādes līgumi - spēkā no 08.05.2015.

Līgums ar SIA "Kabuleti Fruit" ir lauzts vairākās iepirkuma daļās:

- 3.daļā "Cūkgaļa" izbeigts 2015.gada 26.maijā;

- 4.daļā "Liellopu gaļa" izbeigts 2015.gada 26.maijā;

- 6.daļā "Gaļas produkti, desas" izbeigts 2015.gada 8.jūnijā;

- 23.daļā "Konservēti augļi un ogas" izbeigts 2015.gada 29.maijā;

- 31.daļā "Maize" izbeigts 2015.gada 5.jūnijā.

Līgums ar SIA "Lanekss" 24.daļā "Ievārījumi" ir izbeigts 2015.gada 12.jūnijā.

Kabuleti Fruit

Kapparis

Kordes 23.d. 29.05.15.

Kordes 4.d. 20.05.15.

Kordes

Kordes 6.d. 03.06.15.

Kumelites 3.d. 20.05.15.

Lanekss

Lietas MD 24.d. 12.06.15.

Lietas MD

Mūsmāju dārzeņi

Sanitex

S.A.V.

SAV 26.d. 04.06.15.

SAV 32.d. 27.05.15.

Svit un K

Valks

Kabuleti Fruit partr 26., 36.d. 03.06.15.

Kordes 32.d. partr 20.05.15.

Vispārīgā vienošanās

Apgaismojuma izbūve Ķiršu, Ošu, Ābolu, Kārklu, Upes, Alkšņu ielās un Ozolu ielas iekšpagalmos, Ikšķilē (Nr.INP 2015/14)
Ikšķiles novada kultūras pasākumu tehniskais nodrošinājums (Nr.INP 2015/15)
Ikšķiles vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (Nr.INP 2015/9)
Apsardzes un ugunsdrošības sistēmas apkalpošanas pakalpojumi Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (Nr.INP 2015/12)
Garāžu nojaukšana Ikšķilē (Nr.INP 2015/11) - 07.04.2015. Vienošanās Nr.1 par grozījumiem
Garāžu nojaukšana Ikšķilē (Nr.INP 2015/11)
Zemes ierīcība Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (Nr.INP 2015/10)
Zemes vienību topogrāfiskā uzmērīšana (Nr.INP 2014/17, saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr.2.1-17/144)
Tīnūžu tautas nama zāles un vestibila atjaunošanas un inženiertīklu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (Nr.INP 2015/7)
Jaunas automašīnas iegāde Ikšķiles novada pašvaldībai (Nr.INP 2015/8)
Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Ikšķilē (Nr.INP 2014/2-ELFLA) - 04.03.15. Vienošanās Nr.2
Reprezentācijas materiālu piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai (Nr.INP 2015/6)
Datorkiosku piegāde un uzstādīšana Ikšķiles novada pašvaldības ēkās (Nr.INP 2015/2-ERAF)
Ēdināšanas pakalpojumi Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (Nr.INP 2015/3)
Reklāmas stendu piegāde un uzstādīšana Ikšķilē (Nr.INP 2015/4)
Uzņēmuma vadības informatīvās sistēmas "Horizon 2.0." papildinājuma ar licenci iegāde (Nr.INP 2015/5)
Ziedu iegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (Nr.INP 2014/30)
Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana (Nr.INP 2014/17, saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr.2.1-17/144)
Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis" maketēšana, iespiešana un piegāde (Nr.INP 2014/29)
Ikšķiles novada zīmola attīstības stratēģijas izstrāde (Nr.INP 2014/21)
Piens un piena produkti pirmsskolas izglītības iestādei "Urdaviņa" (Nr.INP 2014/27)
21.10.2014. vienošanās par 25.06.2014. līguma Nr.3-17/126 atcelšanu (Nr.INP 2013/12)
Dārzeņi, augļi, ogas un sēnes pirmsskolas izglītības iestādei "Urdaviņa" (Nr.INP 2014/26)
Reklāmas stendu piegāde un uzstādīšana Ikšķilē (Nr.INP 2014/23)
30.09.2014. papildus vienošanās Nr.2 pie 30.04.2014. līguma Nr.2.1-17/81 "Daugavas prospekta un Klusās ielas posmu rekonstrukcijas papildus darbi" (Nr.INP 2014/24)
10.09.2014. papildus vienošanās Nr.1 pie 30.04.2014. līguma Nr.2.1-17/81 "Daugavas prospekta un Klusās ielas posmu rekonstrukcija" (Nr.INP 2013/34)
29.08.14. vienošanās par grozījumiem Nr.1 2014.gada 28.aprīļa līgumam Nr.2.1-17/65 "Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Ikšķilē" (Nr.INP 2014/2-ELFLA)
Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcība un topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (Nr.INP 2014/17)
Logu nomaiņa Ikšķiles Brīvajā skolā (Nr.INP 2014/18)
Mūzikas instrumenti Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolai (Nr.INP 2014/19)
Energoefektīva apsgaismojuma uzstādīšana Tīnūžu pamatskolā (Nr.INP 2014/15-KPFI)
Remontdarbi Ikšķiles vidusskolā (Nr.INP 2014/13)
Autostāvlaukuma izbūve pie Ikšķiles dzelzceļa stacijas (Nr.INP 2014/14)
Ozolu ielas rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko projektu (Nr.INP 2013/36, 09.07.14. papildus vienošanās Nr.1)
Digitālie mācību līdzekļi Ikšķiles vidusskolai (Nr.INP 2014/12)
Inventārs Mūzikas un mākslas skolai (Nr. INP 2014/11)
25.06.14. līgums Nr.2.1-17/126 par pārtikas produktu piegādi PII "Urdaviņa" (Nr.INP 2013/12)
Akustiskās sistēmas instalācija Ikšķiles novada pašvaldības zālē (Nr.INP 2014/5)
Degvielas iegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (Nr.INP 2014/1)
Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas projektēšana Māras ielā un Jura Mazura ielā (posmā no Māras līdz Mārtiņa ielai (Nr.INP 2014/10)
Tenisa korta izbūve Ikšķilē (Nr.INP 2014/6)
Daugavas prospekta un Klusās ielas posmu rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība (Nr.INP 2014/8)
23.05.14. vienošanās par 23.08.13. līguma Nr.3-17/255 atcelšanu "Par pārtikas piegādi PII "Urdaviņa" (Nr.INP 2013/12)
Daugavas prospekta un Klusās ielas posmu rekonstrukcija (Nr.INP 2013/34)
Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Ikšķilē (Nr.INP 2014/2-ELFLA)
Garāžas vārtu piegāde un uzstādīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (Nr.INP 2014/3)
Ozolu ielas rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko projektu (Nr.INP 2013/36)
Televīzijas sižetu izveide un raidīšana televīzijā (Nr.INP 2013/38)
Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis" maketēšana, iespiešana un piegāde (Nr.INP 2013/35)
05.12.13. līgums Nr.3-17/438 par pārtikas piegādi PII "Urdaviņa" (Nr.INP 2013/12)
06.12.13. vienošanās par 23.08.13. līguma Nr.3-17/252 laušanu "Par pārtikas piegādi PII "Urdaviņa" (Nr.INP 2013/12)
Grozījumi līgumā par atpūtas vietu izveidi, informācijas stendu un norāžu zīmju izvietošanu pie upēm Ikšķiles novadā (Nr.INP 2013/28-ERAF)
Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība (Nr.INP 2013/33)
Afišu stabu izvietošana Ikšķiles novada teritorijā (Nr.INP 2013/31-ELFLA)
Garāžas vārtu iegāde Ikšķiles novada pašvaldībai (Nr.INP 2013/30)
Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centra rekonstrukcija (Nr.INP 2013/23)
Atpūtas vietu izveide, informācijas stendu un norāžu zīmju izvietošana pie upēm Ikšķiles novadā (Nr.INP 2013/28-ERAF)
Biroja ēka - telpu grupas vienkāršotā renovācija un interjers (Nr.INP 2013/26)
Krēsli Ikšķiles novada pašvaldībai (Nr.INP 2013/27)
Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ikšķiles vidusskolai (Nr.INP 2013/24)
Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde Ikšķiles vidusskolai (Nr.INP 2013/25)

Pārtikas piegādes līgumi Ikšķiles novada izglītības iestādēm (Nr.INP 2013/12)

Pielikumi:

Partika_ligums_Kabuleti 15.d.docx

Partika_ligums_Kabuleti 21.d..docx

Partika_ligums_Kabuleti 31.d.docx

Partika_ligums_Kabuleti 8.d..docx

Partika_ligums_Kordes_6.d..docx

Partika_ligums_LaFruta_13.d..docx

Partika_ligums_LaFruta_14.d..docx

Partika_ligums_LaFruta_23.d..docx

Partika_ligums_LaFruta_30.d..docx

Partika_ligums_LaFruta_9.d..docx

Partika_ligums_Lanekss_10.d..docx

Partika_ligums_Lanekss_5.d..docx

Partika_ligums_Rezekne_28.d..docx

Partika_ligums_RogaAgro_11.d..docx

Partika_ligums_Sanitex_18.d..docx

Partika_ligums_Sanitex_22.d..docx

Partika_ligums_Sanitex_26.d..docx

Partika_ligums_Sanitex_27.d.docx

Partika_ligums_Sanitex_3.d..docx

Partika_ligums_Sanitex_32.d..docx

Partika_ligums_SAV_12.d..docx

Partika_ligums_SAV_16.d..docx

Partika_ligums_SAV_17.d..docx

Partika_ligums_SAV_19.d..docx

Partika_ligums_SAV_25.d..docx

Partika_ligums_SAV_29.d..docx

Partika_ligums_SAV_33.d.docx

Partika_ligums_SAV_4.d..docx

Partika_ligums_SAV_7.d..docx

Partika_ligums_Valks_1.d..docx

Partika_ligums_Valks_2.d..docx

Partika_ligums_Valks_20.d..docx

Partika_ligums_Valks_5.d. 10.09.13..docx