Iepirkuma “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām” (ID Nr.INP 2018/40) rezultāts

20. Decembris 2018

Ikšķiles novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka 2018.gada 17.decembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju atzīt SIA "MULTILINES" (reģistrācijas Nr.40003799726). SIA "MULTILINES" iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums iepirkumā, kurā saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem ieguva vislielāko punktu skaitu – 74,09 punktus.

Rezultāts INP 2018/40