Iepirkuma "Revidenta pakalpojumi Ikšķiles novada pašvaldībai" (ID Nr.INP 2019/9) rezultāts

30. Jūlijs 2019

Paziņojums par iepirkuma rezultātu - pielikumā.

Pielikumā: Iepirkuma rezultāts