Iepirkuma "Izmaiņu veikšana Centra laukuma, satiksmes organizācijai pilsētas centrā, II kārtas būvprojektā" (ID Nr.INP 2019/2) rezultāts

21. Februāris 2019

Paziņojums par iepirkuma rezultātu - pielikumā.

Pielikumā: Rezultāts