SIA "Ikšķiles māja"

Kontaktinformācija

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja"

Reģistrācijas Nr. 40103416198

Bankas konta Nr. LV44UNLA0050017043444

AS SEB Banka, UNLALV2X

Faktiskā adrese : Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052,

Tālr. 65030316, fakss 65030216

Juridiskā adrese: Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Valdes locekle 
Biruta Groza 
Tālr. 29155682, e-pasta adrese:biruta.groza@ikskilesmaja.lv

Direktors 
Juris Rudens
Tālr. 20258575, e-pasta adrese:juris.rudens@ikskilesmaja.lv

Galvenā grāmatvede
Inga Vegnere 
Tālr. 65071686, 20207966, e-pasta adrese:inga.vegnere@ikskilesmaja.lv

Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienesta vadītāja 
Dace Kizino 
Tālr. 25444127, e-pasta adrese:dace.kizino@ikskilesmaja.lv

Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs 
Uģis Plaudis 
Tālr. 27333124, e-pasta adrese:ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis
Vilis Bite
Tālr: 27844103, e-pasta adrese: vilis.bite@ikskilesmaja.lv

Labiekārtošanas dienesta vadītāja
Līga Ozoliņa 
Tālr.28306973 , e-pasta adrese: liga.ozolina@ikskilesmaja.lv

Juristi
Ilze Kozule
Tālr. 65506680, e-pasta adrese: ilze.kozule@ikskilesmaja.lv

Baiba Kalniņa
Tālr. 65506680, e-pasta adrese: baiba.kalnina@ikskilesmaja.lv

Kasiere 
Jeļena Vakara
Tālr. 65030249 (jautājumos par rēķiniem)

Kapsētu pārziņi
Ikšķiles pilsētas kapi – Brigita Mičurova, Tālr. 29254897 
Lazdukalna kapi – Inese Ozola-Livčāne, Tālr. 26649856

Lietvede-personāla speciāliste 
Edīte Puzule
Tālr. 65030316, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv  

Mājaslapa:  www.ikskilesmaja.lv

Kases darba laiki:               

Pirmdiena      8:00 – 13:00   13.30 - 19:30

Otrdiena        8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Trešdiena      8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Ceturtdiena   8:00 – 13:00   13.30 - 16:30

Piektdiena     8:00 – 13:00

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības firmaIkšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja”
Reģistrācijas Nr.40103416198
Juridiskā adreseDainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Pamatkapitāla lielumsEUR 234672
Kapitāla daļu turētājsIkšķiles novada pašvaldība
Pašvaldības līdzdalības apmērs100%
Kapitāla daļu turētāja pārstāvisIkšķiles novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna
Līdzdalības atbilstībaValsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts
Vispārējais stratēģiskais mērķisNodrošināt Ikšķiles novada teritorijas labiekārtošanu un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, veicinot novada attīstības ilgtspēju un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanu
Izmaksātās dividendes par 2015.gadu2015.gada peļņa novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai
Veiktie maksājumi valsts budžetā 2015.gadāEUR 403862.55 (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 136112.45, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 246158.75, dabas resursu nodoklis EUR 21268.43, uzņēmējdarbības riska nodeva EUR 322.92
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībāsKapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās 

 

Pielikumi:

Gada pārskats_2015.pdf

Operatīvā bilance_2016_2-cet.pdf