Noteikumu arhīvs 2017.g.

datumssaistošo noteikumu projekts
20.12.2017Saistošie noteikumi Nr. __/2017 „Kārtība kā tiek turēti mājas (istabas) dzīvnieki Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā”
13.12.2017Ikšķiles novada pašvaldības 27.09.2017. saistošie noteikumi Nr.___/2017 „Grozījums Ikšķiles novada pašvaldības 25.05.2016. saistošajos noteikumos Nr.12/2016 „Par Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
22.11.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.__/2017 „Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā”
22.11.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.__/2017 „Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs”
13.10.2017Saistošie noteikumi Nr.__/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā”
22.09.2017Ikšķiles novada pašvaldības 27.09.2017. saistošie noteikumi Nr.___/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 30.07.2014. saistošajos noteikumos Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām””
22.09.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.___/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””
18.09.20171.pielikums Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.__/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”
18.09.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. __/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”
24.05.2017Saistošie noteikumi Nr.__/2017 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā””
22.05.2017Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.___/2017 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm””„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm””
10.02.2017Saistošie noteikumi Nr.____/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā”
18.01.2017"Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām"