Noteikumu arhīvs 2016.g.

DatumsSaistošo noteikumu projekti
19.12.2016“Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2016.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.12/2016 ”Par Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
19.10.2016„Noteikumi par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”
24.08.2016Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15/2016 „Par kārtību, kādā izmantojama kompleksa “Zilie kalni” teritorija”
24.08.2016Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.________ „Kārtība, kādā daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir pašvaldības kompensāciju ēdināšanas pakalpojumu maksas daļējai segšanai izglītības iestādēs”
18.02.2016Ikšķiles novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
17.02.2016

“Par vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu noteikšanu pirmsskolas izglītības programmā Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestādēs un kārtību, kādā nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātām izglītības iestādēm”

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 28.05.2014. saistošajos noteikumos Nr.16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums”

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.9/2010 „Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi”

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”

20.01.2016

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.21/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām””

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums””