Saistošo noteikumu projekti

DatumsSaistošo noteikumu projekti
31.03.2021.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2021 “Grozījums Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā””

Par Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.10/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.25/2014 „Par kārtību, kādā izmantojami Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti ””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12/2021 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 “Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi””

24.02.2021.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. __/2021 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 “Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.___/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””

27.01.2021.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. ___/2021 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2020. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/2020 „ Pašvaldības sociālie pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.__/2021 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. ___/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2013 „Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā”

Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. __/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. ___/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ikšķiles novadā””

Par Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. __/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.10/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. __/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr.21/2018 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. ___/2021 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2016 „ Par kārtību, kādā izmantojama kompleksa “Zilie kalni” teritorija ””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. __/2021 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.25/2014 „Par kārtību, kādā izmantojami Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti ””

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. __/2021“Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 “Ikšķiles novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi””