Sabiedriskā kārtība.Publiskie pasākumi

 

„Ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās” Saistošie noteikumi Nr. 19/2015 (konsolidēts)


Par kārtību, kādā izmantojami Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti. Saistošie noteikumi Nr.25/2014


Par kārtību Ikšķiles novada pašvaldības bērnu rotaļu un atpūtas laukumos”. Saistošie noteikumi Nr. 18/2018


Ikšķiles novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi. Saistošie noteikumi Nr.10/2014


Par sabiedrisko kārtību un drošību Ikšķiles novada pašvaldības aktīvās atpūtas objektos. Saistošie noteikumi Nr. 12/2013 (konsolidētā versija)