Pašvaldības nodevas

Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām. Saistošie noteikumi Nr.10/2015 (konsolidētā versija)

 


Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām.  Saistošie noteikumi Nr.7/2010 (konsolidētā versija)

Grozījumi

Grozījumi Nr.15/2021 (24.02.2021.)Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām"

„Grozījumi Nr.13/2018 Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām"

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām"

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām"

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīlī apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām"

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīlī apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām

Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīlī apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām