Nodokļu parādu dzēšana

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un pārmaksas dzēšanu 2020.gada 4.ceturksnī

Ikšķiles novada pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un 25.panta trešo  un ceturto daļu ir veikusi Ikšķiles novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2020.gada 4.ceturksnī summā 351,73 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punktu, 20.panta 3.punktu, 25.1panta 2.punktu, 28.panta otro daļu, astoto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ir veikusi Ikšķiles novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu summā 125,97 EUR.