Iepirkums "Nogāzes ielas Ikšķilē asfaltbetona seguma izbūve" (ID Nr. INP 2019/10)

9. Jūlijs 2019

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts iepirkums "Nogāzes ielas Ikšķilē asfaltbetona seguma izbūve" (ID Nr.INP 2019/10). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 22.07.2019. plkst.19:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības būvinženieris Gatis Pušpurs, tālrunis: 65036118, e-pasta adrese: gatis.puspurs@ikskile.lv.

Pielikumā:

Iepirkuma nolikums,

Darbu apjomi.

Saskaņā ar grozījumiem Publisko iepirkuma likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī, paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS), iepirkuma dokumentācija pieejama arī https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/24282.