Iepirkums "Melioratoru ielas, Sūniņu ielas un Daugavas prospekta gājēju ietves izbūve un daudzdzīvokļu ēkas Melioratoru ielā 2, Ikšķilē, iekšpagalma remontdarbi" (ID Nr. INP 2020/19) - atkārtoti

25. Augusts 2020

Iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/805