Iepirkums "Lauku, Priedaines, Viršu un Rasas ielas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde" (ID Nr. INP 2021/1)

25. Janvāris 2021

Iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/805