Iepirkums “Lauku ielas asfaltbetona seguma izbūve” (ID NR. INP 2021/16)