Iepirkums "Ikšķiles vidusskolas telpu remonts" (ID Nr. INP 2019/7)

8. Maijs 2019

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts iepirkums "Ikšķiles vidusskolas telpu remonts" (ID Nr.INP 2019/7). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 20.05.2019. plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Pielikumā:

Iepirkuma nolikums,

Darbu apjomi.

Saskaņā ar grozījumiem Publisko iepirkuma likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī, paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS), iepirkuma dokumentācija pieejama arī https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/21134.