Iepirkums "Ikšķiles novada kultūras un sporta pasākumu tehniskais nodrošinājums" (ID Nr. INP 2019/6)

25. Aprīlis 2019

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts iepirkums "Ikšķiles novada kultūras un sporta pasākumu tehniskais nodrošinājums" (ID Nr.INP 2019/6). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 08.05.2019. plkst.17:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Pielikumā:

Iepirkuma nolikums

Saskaņā ar grozījumiem Publisko iepirkuma likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī, paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS), iepirkuma dokumentācija pieejama arī https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/20610.