Iepirkums "Apgaismojuma izbūve Uzvaras, Vairoga, Upes, Pils un Senatnes ielā, Ikšķilē" (ID Nr. INP 2019/11)

13. Augusts 2019

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts iepirkums "Apgaismojuma izbūve Uzvaras, Vairoga, Upes, Pils un Senatnes ielā, Ikšķilē" (ID Nr.INP 2019/11). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 26.08.2019. plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Iepirkuma tehniskā dokumentācija pieejama šeit: https://failiem.lv/u/9tcx5qzk

Pielikumā: iepirkuma nolikums

 

Saskaņā ar grozījumiem Publisko iepirkuma likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī, paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS), iepirkuma dokumentācija pieejama arī https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/25789.