Atklāts konkurss "Dabasgāzes piegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām" (ID Nr.INP 2019/8)

30. Maijs 2019

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts atklāts konkurss "Dabasgāzes piegāde Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām" (ID Nr. INP 2019/8). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 20.06.2019. plkst.17:00.

Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Papildus informācija pievienota 06.06.2019.

Pielikumā: Konkursa nolikums,

Papildus informācija Nr.1