Darba kārtības arhīvs (līdz 2021.g. 1.jūl.)

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveidojusi četras pastāvīgās komitejas:

  • Finanšu komiteja - Indulis Trapiņš - komitejas priekšsēdētājs,  Mariss Martinsons, Jānis Hartmanis, Dace Kļaviņa, Valentīns Špēlis, Toms Āboltiņš, Juris Saratovs.
  • Tautsaimniecības komiteja -  Arvīds Akmanis - komitejas priekšsēdētājs, Toms Āboltiņš - komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Dace Kļaviņa, Valentīns Špēlis, Jānis Kravalis, Agita Kābele, Ingūna Bērziņa.
  • Sociālo jautājumu komiteja - Juris Saratovs - komitejas priekšsēdētājs,  Kaspars Grīnbergs - komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Indulis Trapiņš, Agita Kābele, Edgars Logins, Česlavs Batņa.
  • Izglītības, kultūras un sporta komiteja - Ingūna Bērziņa - komitejas priekšsēdētāja, Česlavs Batņa - komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Jānis Hartmanis, Mariss Martinsons, Arvīds Akmanis, Kaspars Upaciers.

Darbojās līdz 1.07.2021.