Pensionāru biedrība "Saulgrieži"

Ikšķiles novada pensionāru kopa "Saulgrieži" ir atvērta nevalstiska sabiedriska organizācija ar savu padomi 10 cilvēku sastāvā.

Padomes sēdes notiek katra mēneša 2. trešdienā Ikšķiles novada domes telpās.

Kopa dibināta 1974.gadā. Tās vadītāja 26 gadu garumā ir bijusi ikšķiliete Valija Stubure. 1998. gadā Ikšķiles un Tīnūžu pensionāru kopas apvienojās vienā ar nosaukumu "Saulgrieži".

 Uz 2009.gada 1. februāri kopā ir 146 biedri. Kopas mērķis ir atbalstīt pensionārus, lai tie nezaudētu saikni ar sabiedrību, uzlabot to dzīves kvalitāti, iesaistot dažādās sabiedriskajās aktivitātēs.

 Padomē katru gadu izstrādā maršrutus un realizē 5-6 vienas dienas ekskursijas. Ir pabūts visos Latvijas novados, arī Igaunijā un Lietuvā.

Ziemas mēnešos organizējam braucienus uz teātra izrādēm.

Katru gadu rīkojam dažādas izstādes. Rokdarbu izstādēs ir iespēja visiem ikšķiliešiem izstādīt savus darbus. Lielu atsaucību ir guvušas ziedu un ziedu kompozīciju izstādes.

Aktīvi līdzdarbojamies pašvaldības un kultūras darbinieku rīkotajos pasākumos: valsts svētkos, pilsētas svētkos, grāmatu svētkos, tikšanās reizēs ar interesantiem cilvēkiem.

Piedalāmies rajona organizētajos pasākumos pensionāriem. Piemēram, 2008.gada jūnijā Jumpravā notika jauka kopā būšanas diena ar citām rajona pensionāru kopām. Veidojām skulptūras no siena un šo darbu izstādi, klausījāmies, kā dzied citi un dziedājām paši, jo mūsu kopā darbojas vokālais ansamblis "Saulgrieži" Dzidras Ramutes vadībā. Vairāki mūsu biedri dzied koros un dejo deju kolektīvos.Organizējam izglītojošas tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem: sociālajiem darbiniekiem, mediķiem, dārzniekiem. Tikšanās reizē ar I.Ziņģīti mācījāmies pareizi kustēties un vingrot, jo arī pensionāram fiziskās aktivitātes ir ļoti svarīgas.

Pēc pašu iniciatīvas rīkojam dažādus pasākumus un akcijas: pavasara un rudens talkas pilsētas sakopšanā, makulatūras vākšanu Līgatnes papīrfabrikai. Vairāki mūsu biedri ar saviem iekoptajiem dārziem regulāri piedalās konkursā par sakoptāko sētu un gūst labus panākumus.

Rudenī un ziemā rīkojam senioru balles. Tās ir kupli apmeklētas. Uzmanības lokā ir kopas jubilāri- apaļajās jubilejās sveicam savus biedrus.

Dalāmies pieredzē ar pensionāriem citos Latvijas novados. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Vangažu pensionāru padomi.

Vietās, kurās ir būts un mūsu pasākumi tiek iemūžināti video un fotogrāfijās, kas veido mūsu vēsturi albumos.

Domē esam guvuši sapratni un arī materiālo atbalstu, organizējot savus pasākumus.

Mēs esam tā sabiedrības daļa, kas nenoliedz citu veikumu, iestājas par jaunām un pozitīvām pārmaiņām Ikšķiles novada attīstībā. Vienmēr esam priecīgi iesaistīt mūsu darbā jaunus biedrus! Nāciet pie mums, jo kopā varam paveikt daudz vairāk!

Kontakttelefoni: 65030432, 65036443, 65068997