Veltas Kaltiņas 90 gadu jubilejas krājuma KODOLS atvēršana

Kodolas gramata
16:00
28.06.2021.

Piedalīsies dzejnieki Velta Kaltiņa, Roalds Dobrovenskis, Māris Salējs (krājuma redaktors), Daina Sirmā un rakstniece Nora Ikstena. Pasākumu vada Inguna Cepīte. Muzicēs Ansis Cauka (bass) un Tīnūžu tautas nama vokālais ansamblis “Vivo”