Lietišķās mākslas studija "Tīna"

Vadītāja: Ilze Kupča-Ziemele

E-pasts: tina.studija@gmail.com vai ilze.kupca.ziemele@gmail.com

Modernās dzīves straujums, tehniskais progress un masu produkcija padara mūsu vidi vienveidīgu, standartizētu un prognozējamu, bet tā nenotiek ar tiem, kas paši liek savas rokas pie darba!

LSM "TĪNA" dalībnieces kopā mācās radīt unikālas, gan skaistas, gan praktiskas lietas, kas visas atbilst kategorijai  - vienīgais eksemplārs un roku darbs!

 Vēsture no pagājušās desmitgades par LSM „TĪNA”

2015.gada janvārī no rokdarbu entuziastu kopas ar Ikšķiles novada atbalstu un Tīnūžu tautas nama dvēseles -Valdas Kuršas gādību tapa lietišķās mākslas studija. Lietišķās mākslas studijai (LMS) skanīgo  „Tīna” vārdu un pamatus likusi māksliniece Ilze Kupča Ziemele, uzņemoties tās vadību. „TĪNA” ir pirmā Lietišķās mākslas studija Ikšķiles novadā. Ar to mūspusē aizsākās vērā ņemama tautas mākslas tradīciju izzināšana un turpināšana. Šodien nodarbošanos, kas saistīta ar savas identitātes apzināšanu un saglabāšanu ir izvēlējušās 20 novada iedzīvotājas. „TĪNA” dalībnieces ierosmi saviem darbiem rod tautas mākslā, īpaši pievēršoties Ikšķiles novada etnogrāfijas un arheoloģijas tradīcijām. Pašlaik studijā aktīvi darbojas– audējas, adītājas, un rokdarbnieces.

Kopš 2015-2020 gada studijai „TĪNA” ir bijušas jau piecas personālizstādes un dalība dažādās Latvijas mēroga izstādēs, tai skaitā arī 2018 gada Dziesmusvētku izstādē.

Studijas „TĪNA” rīkotās izstādes ir daudzveidīgas, tā cenšas strādāt ne tikai ar etnogrāfisko materiālu, bet arī sekot līdzi laikmetīgām tendencēm tekstildarbos.

„TĪNA” katru gadu uzsākusi gan vasaras gan rudens „Plenērus”- tradicionālās meistaru amatu pieredzes apmaiņas aktivitātes pie dažādu Latvijas un kaimiņvalstu novadu amatniekiem. Meistaru kopā sanākšana, padarītā vērtēšana un pūra vēdināšana ir būtisks nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas process.

Ikdienā dalībnieces auž segas, brunčus, grīdceliņus, lakatus, dreļļus galdautus, šalles u.c. „TĪNA” aicina pie sevis uz satikšanos apkaimes meistarus un interesentus uz kopā sanākšanu un vislabāk, ar līdzpaņemtiem saviem vai vecmāmiņu darinājumiem, lai ir ko paskatīt, pamācīties un citiem parādīt.

TLMS „Tīna” dalībniecēm netrūkst drosmes un čakluma kaut ko vienreizēju un neparastu iemācīties un radīt.

2019 gadā LSM ”Tīna” plašākai publikai prezentēja un demonstrēja  priekšautu kolekciju „Tīnūžu muižas meitu košums”. Šī kolekcija guva izcilus panākumus dažādos Latvijas novados un skatēs.

Nodarbību vieta: Tīnūžu tautas nams

Kopīgas nodarbības: Trešdienās 17.00 – 19.00