KULTŪRAS PĀRVALDES NORMATĪVIE AKTI

Pielikumi:

Dzintara Soduma balvas nolikums

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas nolikums

Par pašvaldības atbalstu tautas kultūras jaunrades attīstības veicināšanai Ikšķiles novadā

Ikšķiles novada pašvaldībai atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. iekšējos noteikumos „Dzintara Soduma balvas nolikums”

Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa nolikums

Ikšķiles novada kultūras un sporta pārvaldes nolikums

Publisko pasākumu organizēšana Ikšķiles novadā

Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai nolikums, konsolidētā versija

Ikšķiles novada pašvaldības tautas namu nolikums