Ikšķiles bibliotēka

biblioteka

 

Adrese: Strēlnieku iela 10, Ogres novads, Ikšķile, LV-5052

Vadītāja: Dace Rempe

Kontakttālruņi: 65030891, 29386216

e-pasts: biblioteka@ikskile.lv

 

Informējam!
Ņemot vērā esošo situāciju valstī un tās mainīgumu, aicinām noskaidrot Ikšķiles pilsētas bibliotēkas darba kārtību pirms tās apmeklējuma, sazinoties ar bibliotēkas darbiniekiem telefoniski vai izmantojot e-pastu, sociālos tīklus.  
 

 

Darba laiks:

Pirmdiena 11.00 - 19.00

Otrdiena 11.00 - 18.00

Trešdiena 11.00 - 18.00

Ceturtdiena 11.00 - 18.00

Piektdiena 11.00 - 17.00

Sestdiena 11.00 - 15.00 (vasaras sezonā no 1.06.-31.08 slēgts) 

Svētdiena - slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Metodiskā diena

Jaunumi Ikšķiles pilsētas bibliotēkā - jūlijā, augustā, 2021.g.

Jaunās grāmatas- jūlija saraksts un augusta saraksts

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas:

 • lietotāju reģistrēšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām; 
 • grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma abonementā un izmantošanai uz vietas lasītavā; 
 • informācijas meklējumsistēmu (katalogu, datubāzu) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
 • bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana; 
 • bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Ogres reģiona bibliotēkām; 
 • interneta un datoru izmantošana, WiFi - iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;

Tiešsaistē ir pieejams Ikšķiles, Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, novadu bibliotēku kopkatalogs

Tiešsaistē e-katalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt lietošanas termiņu, elektroniski pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par izsniegumiem, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c.). Lai to lietotu, nepieciešams saņemt lietotājvārdu un paroli no bibliotekāra! 

 

Datubāzes 

Novadpētniecības datu bāze

http://letonika.lv/design/logo.png

www.letonika Digitāls zinību resurss - ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca, Latvijas vēstures enciklopēdija, daudznozaru un daudzvalodu terminoloģijas portāls EuroTermBank, elektroniskās nozaru un valodu vārdnīcas, svešvārdu vārdnīca, sinonīmu vārdnīca, Latvijas Kultūras kanons, latviešu literatūras klasiķu darbu krājums un daudzi citi resursi. 

http://news.lv/img/news_lv.png

www.news.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka - visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem, to skaits pārsniedz 5 miljonus.
Lursoft laikrakstu bibliotēka mūsu lasītājiem pieejama bez maksas, un tā piedāvā vairāk nekā 100 dažādu izdevumu rakstus un rakstu arhīvus.

Bibliotēkas  maksas pakalpojumi - kopēšana, izdrukas, skenēšana. Maksas pakalpojumi tiek sniegti pēc novada domē apstiprināta cenrāža.

Pieaugušo abonements 

 • Nozaru literatūras krājums dažādās valodās
 • Daiļliteratūras krājums latviešu, krievu, angļu valodā
 • Audiovizuālie materiāli

Jebkuru izdevumu, kura nav mūsu bibliotēkā, lasītājs var pasūtīt, un bibliotekāri to meklēs citos krājumos vai pasūtīs starpbibliotēku abonementa kārtā (SBA).

Bērnu nodaļa 

 •  Daiļliteratūras krājums
 •  Nozaru literatūras krājums
 •  Audiovizuālo materiālu krājums
 •  Galda spēles
 •  Datora un interneta pakalpojumi
 •  Jaunākie žurnāli un pēdējo 3 gadu žurnāli

Lasītava

 •    Uzziņu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas
 •    Jaunākie laikraksti un žurnāli, pēdējo 3 gadu žurnāli
 •    Datora un interneta pakalpojumi
 •    Kopēšanas, skenēšanas pakalpojumi
 •    Grāmatu vākošanas pakalpojums

Aktivitātes 

 •     Tematiskās literatūras izstādes
 •     Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem
 •     Ekskursijas bibliotēkas pasaulē
 •     Apmācības e-resursu izmantošanā mācībām, mūžizglītībā (arī attālināti)
 •     Lasīšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”,  “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” u.c.
 •     Radošās darbnīcas
 •     Dāvinājumu plaukts “Lasītājs lasītājam”
 •     Akcija – grāmatu maiņa „Dod grāmatai otru iespēju!” pilsētas gadatirgus ietvaros
 •     Dalība ikgadējās Dzejas dienās, Bibliotēku nedēļā un Digitālajā nedēļā