Ikšķiles bibliotēka

biblioteka

 

Adrese: Strēlnieku iela 10, Ikšķile, LV-5052

Vadītāja: Dace Rempe

Kontakttālruņi: 65030891, 29386216

e-pasts: biblioteka@ikskile.lv

 

Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā ierobežojumi lasītāju apkalpošanā: joprojām tiks izsniegti iespieddarbi, taču būs liegta pieeja žurnāliem un avīzēm lasītavā.  Žurnālus, ieskaitot to pēdējos numurus, bibliotēka izsniegs lasīšanai uz mājām.

Piekļuve  datoriem stingri pēc pieraksta tikai rēķinu apmaksai un e-pasta caurlūkošanai, nodrošinot darba virsmu dezinfekciju pēc katra lietotāja. Datorizdrukas un kopēšana  pēc pieraksta. 

Lai neveidotos drūzmēšanās, bibliotēkā vienlaikus tiks ielaists ierobežots skaits lasītāju ( katrā nodaļā viens apmeklētājs vai vairāki no vienas mājsaimniecības) , kuru plūsmu regulēs bibliotēkas darbinieki. Bibliotēkā var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

Tiek atcelti visi publiskie pasākumi!

Lai mazinātu uzkavēšanās laiku bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt iepriekš, izmantojot e- katalogu www.ocb.lv

Aicinām arī aktīvi izmantot visus pieejamos e-resursus: datubāzes News.lv, Periodika.lv, 3td-egrāmatu bibliotēka, Letonika un citas.  Ja ir nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu šiem resursiem, aicinām zvanīt pa tālruni vai rakstīt e-pastu biblioteka@ikskile.lv, ka arī sekot bibliotēkas kontiem sociālajos tīklos. 
Atgādinām, ka apmeklējot bibliotēkas, jālieto mutes un deguna aizsargmaska un jāietur 2 metru distance no apkārtējiem. 

Darba laiks:

Pirmdiena 11.00 - 19.00

Otrdiena 11.00 - 18.00

Trešdiena 11.00 - 18.00

Ceturtdiena 11.00 - 18.00

Piektdiena 11.00 - 17.00

Sestdiena (vasaras sezonā no 1.06.-31.08 slēgts); Svētdiena - slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena

Jaunumi Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā - maijā, 2021.g.

Jaunās grāmatas- saraksts

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas:

 • Reģistrēšanās, lasītāja kartes izsniegšana
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu lasīšana uz vietas, lasītavā
 • Grāmatu, iepriekšējo mēnešu žurnālu, nedēļas laikrakstu izsniegšana uz mājām 
 • Elektronisko datubāzu, katalogu izmantošana
 • Bezmaksas interneta izmantošana  

Tiešsaistē ir pieejams Ikšķiles, Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, novadu bibliotēku kopkatalogs Elektroniskajā katalogā var sameklēt vajadzīgo izdevumu, kā arī izlasīt tā anotāciju, ieteikt draugiem, pasūtīt grāmatu, filmu vai mūzikas

Datubāzes 

Novadpētniecības datu bāze

http://letonika.lv/design/logo.png

www.letonika Digitāls zinību resurss - ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca, Latvijas vēstures enciklopēdija, daudznozaru un daudzvalodu terminoloģijas portāls EuroTermBank, elektroniskās nozaru un valodu vārdnīcas, svešvārdu vārdnīca, sinonīmu vārdnīca, Latvijas Kultūras kanons, latviešu literatūras klasiķu darbu krājums un daudzi citi resursi. 

http://news.lv/img/news_lv.png

www.news.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka - visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem, to skaits pārsniedz 5 miljonus.
Lursoft laikrakstu bibliotēka mūsu lasītājiem pieejama bez maksas, un tā piedāvā vairāk nekā 100 dažādu izdevumu rakstus un rakstu arhīvus.

Bibliotēkas  maksas pakalpojumi - kopēšana, izdrukas, skenēšana. Maksas pakalpojumi tiek sniegti pēc novada domē apstiprināta cenrāža.

Abonements 

 • Nozaru literatūras krājums dažādās valodās
 • Daiļliteratūras krājums latviešu un krievu valodā
 • Jauniešu un bērnu grāmatu kolekcija

Jebkuru izdevumu, kura nav mūsu bibliotēkā, lasītājs var pasūtīt, un bibliotekāri to meklēs citos krājumos vai pasūtīs starpbibliotēku abonementa kārtā (SBA).

Lasītava

 • Uzziņu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas
 • Jaunākie laikraksti un žurnāli
 • Iepriekšējo gadu žurnāli
 • Populāri bērnu un jauniešu žurnāli

Aktivitātes 

 • Tematiskās literatūras izstādes
 • Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem
 • Ekskursijas bibliotēkas pasaulē
 • Lasīšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
 • Radošas darbnīcas
 • Skolēnu darbs vasarās
 • Praktikantu atbalsts
 • Dāvinājumu plaukts Lasītājs lasītājam