Dzintara Soduma balva

Dzintara Soduma balva (turpmāk saukta „Balva”) ir izcilā latviešu rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma piemiņai veltīta Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk saukta „pašvaldība”) atzinība autoram par novatorismu dzejā, prozā, dramaturģijā vai literatūras tulkojumā latviešu valodā, kas tiek piešķirta finansiāla atbalsta veidā un pasniegta ikgadējā Dzintara Soduma piemiņas pasākumā – rakstnieka dzimšanas dienā 13.maijā;

Balvas piešķiršanas mērķi:

  • iedibināt un turpināt Dzintara Soduma piemiņas tradīcijas, tādējādi sekmējot kultūras vērtību saglabāšanu;
  • novērtēt izcilākos darbus un godināt šo darbu autorus;
  • veicināt latviešu rakstniecības attīstību, atbalstot latviešu valodas izkopšanu un saglabāšanu;
  • motivēt kultūras nozarē iesaistītos cilvēkus un sabiedrību dot ieguldījumu nozares attīstībā;
  • popularizēt latviešu rakstniecību;
  • popularizēt Ikšķiles novadu.

Ikgadējās Balvas apmērs ir 4269 eiro,- (četri tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro), ieskaitot nodokļus.

Papildus informācija par konkursu:

Dzintara Soduma balvas nolikums

„Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 27.02.2013. iekšējos noteikumos „Dzintara Soduma balvas nolikums”

Papildus informācija par konkursu:

Dace Jansone

Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

dace.jansone@ikskile.lv

Tālrunis: 650 20893