Uzsākta Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama skiču projekta publiskā apspriešana

Uzsākta Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama skiču projekta publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2012 gada 16.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr 11-10/42), ir uzsākta Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama ēkas skiču projekta publiskā apspriešana, adrese: Daugavas prospekts 20B, Ikšķilē.

 

Publiskās apspriešanas laiks no 2013.gada 18.janvāra līdz  28.februārim, kura laikā dievnama ēkas skiču projekts būs izstādītsIkšķiles novada pašvaldības zālē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme, kas bija plānota 28.janvārī no plkst. 17.00-plkst.19.00 Ikšķiles novada pašvaldības zālē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, nenotika arhitektes slimības dēļ.

 

Atkārtoti aicinām ierasties uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi šī gada 12. februārī no plkst. 17.00 līdz 18.00 Ikšķiles novada pašvaldības zālē Strēlnieku ielā 10.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par dievnama ēkas projektu var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē  no 2013.gada 18. janvāra līdz 28.februārim, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām- nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

 

Publiskās apspriešanas aptaujas veidlapa pielikumā.

 

 

Pielikumi: