Uzņēmēju aptauja par jaunveidojamā Ogres novada attīstības plānošanu

pētījumi

Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības turpina aktīvu darbu pie jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā būs noteikta novada attīstības vīzija, ilgtermiņa mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, savukārt attīstības programmā būs noteiktas vidējā termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Saskaņā ar noslēgto līgumu minēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi veic SIA “Ķemers Business and Law Company”.

Aicinām piedalīties aptaujā (https://www.visidati.lv/aptauja/1704448608/)  iegūtie rezultāti kalpos par pamatu jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei. Aptauja  ir anonīma,  iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas anketu apstrādi un analīzi veiks SIA “Ķemers Business and Law Company”.

Aptauja ilgs līdz 15. aprīlim.