Tīra vide ir katra atbildība

atkritumus šķirot

Ikšķiles novada iedzīvotāji atbildīgi izturas pret savu apkārtni, rūpējoties par to, kopjot un saudzējot, kā arī šķirojot atkritumus. Katram ērtā laikā sašķirotus plastmasas un stikla atkritumus, koksni un izlietoto koka iepakojumu, papīru un kartonu, metāla iepakojumu,  kā arī sadzīvē radušos bīstamos un videi kaitīgo preču atkritumus, lielgabarīta mantas (mēbeles, sadzīves tehnika)  var nogādāt uz Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta „Kaparāmuru karjerā–Ezeros”  izbūvēto dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukumu.

Arī bioloģiski noārdāmie atkritumi ir nododami laukumā izvietotajos papildus konteineros, nevis līdzās esošajā teritorijā, ceļa malās vai kur citur. Par šādas rīcības nelikumīgumu brīdina izliktās zīmes, kā arī fiksēs video novērošanas kameras. Ērtākai bioloģisko atkritumu transportēšanai un izmešanai konteineros vēlams tos ievietot melnos atkritumu maisos.

Laukums ir atvērts pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00, sestdienās no 9.00 līdz 12.00, bet svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

Kopš šī gada marta jau vairāk kā 50 privātmājas ir izteikušas vēlmi šķirot atkritumus tuvāk savām dzīvesvietām, SIA “Clean R” papildus jau ir izvietojis  11 adresēs šķiroto atkritumu punktus.

Ikšķiles novada privātmāju rajonos un apkaimēs, kur ir piecas vai vairāk privātmājas un nav pieejami daudzdzīvokļu ēku tuvumā esošie šķiroto atkritumu konteineri, iedzīvotāji var pieteikties bezmaksas šķirošanas punkta izveidei. Punktā būs divi konteineri: zaļš stiklam un dzeltens jauktajam  iepakojumam (kartons/papīrs, plastmasa/PET, metāls). Konteineri būs slēgti, piemēroti tikai šķirotā materiāla ievietošanai, lai novērstu sadzīves atkritumu ievietošanu tajos.

Aicinām iedzīvotājus vienoties ar kaimiņiem par šķirošanas punkta izveidi savu māju tuvumā un sazināties ar Ikšķiles novada pašvaldību pa e-pastu: dome@ikskile.lv vai pa tālruņiem: 65030202, 65020896, iesniedzot kopēji parakstītu iesniegumu. Ja Jums ir padomā konkrēta konteineru punkta novietošanas vieta, informējiet arī par to, atsūtot fotogrāfiju vai vietas plānu. Pieteikuma veidlapa atrodama: šeit

Šķirojot iedzīvotāji iegūst arī finansiāli, jo samazinās ikdienas sadzīves atkritumu apjoms, līdz ar to var samazināt konteineru skaitu vai to izvešanas biežumu, vienlaikus samazinās arī rēķins.

Ikšķiles novada pašvaldība pateicas visiem apzinīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri rūpējas par apkārtējās vides tīrību un šķirošanas procesā ir iesaistījušies jau šobrīd. Tāpat aicinām nebūt vienaldzīgiem pret klaju likumu pārkāpumu un ziņot reģionālajai pašvaldības policijai pa tālr. 67937102 par tiem gadījumiem, kad redzat, ka personas sadzīves atkritumus izmet šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros.  Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu ir paredzēts naudas sods - fiziskajām personām no 70 EUR līdz 1000 EUR.

Ja rodas jautājumi par atkritumu šķirošanu, aicinām zvanīt "Clean R" klientu centram pa tālr.: 67111001 vai sūtīt e-pastu kc@cleanr.lv.

Izvietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles novadā, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmos:

1. Bērzu iela 1, Ikšķile – stikls, MAK, PET
2. Dainu iela 3, Ikšķile – stikls, MAK, PET
3. Dārza iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET
4. Kastaņu iela 9, Ikšķile – stikls, MAK, PET
5. Lejas iela, Ikšķile – stikls, MAK, PET
6. Melioratoru iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
7. Melioratoru iela 8, Ikšķile – stikls, MAK, PET
8. Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
9. Pārbrauktuves iela 9A, Ikšķile – stikls, MAK, PET
10. Peldu iela 22, Ikšķile – stikls, MAK, PET
11. Reinpētera iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
12. Skolas iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
13. Skolas iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
14. Skolas iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET
15. Kraujas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
16. Lapas, Tīnūži – stikls, MAK, PE