Tiks rīkota Ikšķiles centrālā laukuma un satiksmes organizācijas risinājumu atkārtota sabiedriskās apspriešanas sapulce

Tiks rīkota Ikšķiles centrālā laukuma un satiksmes organizācijas risinājumu atkārtota sabiedriskās apspriešanas sapulce

Pēc iedzīvotāju lūguma, 11. martā plkst. 17.00 Ikšķiles novada pašvaldības zālē, Strēlnieku ielā 10 tiek rīkota atkārtota sabiedriskās apspriešanas sapulce. Laipni aicināti!

 

Ikšķiles pilsētas centrālā laukuma vīzija un satiksmes organizācija pilsētas centrālajā daļā - Skolas, Stacijas, Birzes, Peldu, Strēlnieku, Lībiešu iela Ikšķilē. 

 

 Būvniecības ieceres prezentācijas materiāli apskatāmi no 18.02.2013. līdz 16.03.2013. Ikšķiles novada pašvaldības zālē, Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē.

 

Atsauksmes iesniegt Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē darba laikā no 18.02.2013. līdz 16.03.2013.

 

Atsauksmes iesniegt rakstiski norādot sekojošas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese. Pamatot savu atbalstu vai noraidījumu Jūsu izvēlētā centrālā laukuma varianta risinājumam.

 

Kontaktpersona būvvaldes vadītāja Anda Kauliņa tālr. 65030775, e-pasts anda.kaulina@ikskile.lv" style="color: rgb(51, 51, 51);">anda.kaulina@ikskile.lv.

 

 

 

Būvniecības ierosinātājs: Ikšķiles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000013714, Strēlnieku ielā 10, Ikšķile, Ikšķiles nov.

 

Projektētājs: SIA „A.Vide” Reģ. Nr. LV 40003534164, Līduma iela 31, Rīga, LV 1079, ainavu arhitekte Daiga Veinberga, ceļu būves inženieris Jānis Lukša tālr. 67525420, e-pasts mail@a-vide.lv" style="color: rgb(51, 51, 51);">mail@a-vide.lv.

 

Par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem lēmums tiks pieņemts domes sēdē. Par domes sēdes laiku konsultēties pa tālr. 65030202.

 

Pielikumi: