Tiks īstenots projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ikšķiles novada teritorijā”

Daugava

Ikšķiles novads ir bagāts ar ūdens resursiem. Ņemot vērā zivju resursu dažādību ūdens tilpnēs, Ikšķiles novada teritorijā esošās ūdenstilpnes ir populāra vieta makšķerniekiem. Diemžēl veicot sauszemes kontroles pasākumus nereti tiek konstatēta nelegāla zvejniecība.

Tādēļ Ikšķiles novada pašvaldība iesniedza Zivju fondā projektu  “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ikšķiles novada teritorijā”. Projekta mērķis ir stiprināt kapacitāti veikt zivju resursu aizsardzības pasākumus tuvējās ūdenstilpnēs un veicināt sabiedrības izpratni par zivju resursu aizsardzības nozīmīgumu.

Līdz šim tiek veikti sauszemes kontroles pasākumi, taču notiekošais uz ūdens netiek pietiekami kontrolēts, kā rezultātā zivju resursu attīstība ir apdraudēta. Projekta ieviešanā pašvaldība sadarbosies ar Reģionālā pašvaldības policiju. Iegādājoties atbilstošu aprīkojumu speciālistiem būs iespēja regulāri apsekot teritorijas ūdenstilpnes un veikt regulārus kontroles un monitoringa pasākumus gan uz ūdens, gan diennakts tumšajā laikā.

Projekta īstenošana veicinās ne tikai aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes celšanu, zivju resursu ilgtspējīgu attīstību, bet dos iespēju arī konstatēt nepieciešamību attīrīt upes no kritušajiem kokiem un citiem piesārņojumiem, kas veicinās zivju populācijas palielināšanos un tiks uzlabota sabiedrības informētība un iedzīvotāju aktīvāka iesaiste zivju resursu attīstības jautājumu risināšanā.

Ikšķiles novads ir bagāts ar ūdens resursiem - Ikšķiles novada hidrogrāfiskais tīkls ietilpst Daugavas upju baseina apgabalā. Cauri novadam plūst vairākas upes, lielākās no tām ir Daugava un Mazā Jugla. Gar Ikšķiles novadu Daugava plūst 10 km garumā. Novadā ir trīs ezeri – Selēku ezers, Mežezers un Velnezers, kā arī Dubkalnu ūdenskrātuve.

Projekta kopējās  izmaksas ir  EUR 17882.35, no kuriem, Zivju fonda finansējums ir EUR 15594.35 un EUR 2288 līdzfinansē pašvaldība.

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

ZM logo

LAD logo

zivju fonds