Svētā Gara apspīdētā Ikšķiles baznīcā nozīmīgi apsveikumi

Vanags_30.07.

 

30. jūlija vakara dievkalpojumā Ikšķiles Svētā Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar Dieva Vārdu kalpoja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags. Viņa vizīte bija saistīta ar nozīmīga apbalvojuma “Uzticības vairoga” piešķiršanu Ikšķiles novadniekiem.

Vanags_30.07.

Par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Baznīcai un Ikšķiles evaņģēliski luteriskajai baznīcai ar “Uzticības vairogu” tika apbalvota Antoņina Trapša un Jānis Rijnieks. LELB apbalvojums “Uzticības vairogs” dibināts 2005. gada 2. oktobrī, Pļaujas svētkos. Tā devīze ir vārdi no 3. Jāņa vēstules 1:5, “… ar uzticību tu visu esi darījis”. Ar “Uzticības vairogu” apbalvo personas par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā. “Uzticības vairoga” zīme ir sudraba vairogs ar zelta krustu un LELB emblēmu vidū.

baznīca_30.07.

baznīca_30.07.

uzticības vairogs

baznīca_30.07.

Antoņina Trapša savulaik bijusi skolotāja, kura sniegusi arī ticības mācību bērniem un jauniešiem, studējusi Lutera Akadēmijā.

baznīca_30.07.

Savukārt Ikšķiles novada Goda novadnieks, senioru ansambļa „Saulgrieži” vadītājs Jānis Rijnieks allaž rūpējies par baznīcas muzikālo noformējumu un piepildīto baznīcas koncertu dzīvi.

baznīca_30.07.

Uzrunājot Ikšķiles draudzi, arhibīskaps Jānis Vanags teica: “Šodien svinam Svētā Gara svētkus. Baznīca mirdz kā spilgta zvaigzne, jo tajā ir īpašs cilvēks - mācītājs, kurš palīdz cilvēkiem pašiem tapt svētiem, pildītiem ar Svēto Garu.” Ar nozīmīgu skaitli - 20 ordinācijas gadiem- tika sveikts Ikšķiles evaņģēliski luteriskās Sv.Meinarda draudzes mācītājs prāvests Dzintars Laugalis.

baznīca_30.07.

Kuplo sveicēju pulku papildināja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš un priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons.

baznīca_30.07.

Arhibīskapam Jānim Vanagam piemiņā par Ikšķiles vizīti tika dāvāta grāmata "Ikšķiles novads. Vieta, kur sākās Latvija", kas veltīta šī gada nozīmīgajai Ikšķiles 835. gadadienai.